Sütiket használunk, hogy weboldalunkon a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. Oldalaink böngészésével elfogadja a sütik használatát. Sütikezelési politikánk
Sütik bekapcsolása a felhasználói élmény javításához a weboldalon. Sütik engedélyezése Sütikezelési politikánk
Image

Feltételek

KÉRJÜK AZ OLDALAK HASZNÁLATA ELŐTT TANULMÁNYOZZA ÁT A MEGÁLLAPODÁSI FELTÉTELEKET ÉS AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT Ezen (alább meghatározott) Oldalak használatával Ön beleegyezik ezekbe a feltételekbe. Kérjük, amennyiben nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, ne használja az Oldalakat.

AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK:

A jelen Oldalakat a 8in1 Pet Products GmbH és/vagy leányvállalatai (a továbbiakban: "8in1", "mi", "minket, "mienk") biztosítja. A furminator.net és bármely, a 8in1 tulajdonában lévő, illetve általa működtetett, licencbe adott vagy ellenőrzése alatt levő oldal ("Oldalak") bármilyen anyagának bármi módon történő másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, közlése, továbbítása vagy terjesztése tilos, azzal a kivétellel, hogy egyetlen gépre letöltheti az anyagokat egy példányban, személyes, nem kereskedelmi, otthoni használatra, feltéve, hogy a szerzői jogi és más tulajdonjogi figyelmeztetéseket változatlanul hagyja. Az anyagok módosítása vagy bármely más célra történő felhasználása a 8in1 szerzői jogának és egyéb tulajdonjogának megsértését jelenti. Jelen megállapodás alkalmazásában bármely ilyen anyag más weboldalon vagy számítógépes hálózaton történő felhasználása tilos.

Amennyiben szoftvert tölt le ezekről az Oldalakról, a szoftvert, beleértve bármilyen, a szoftver által tartalmazott vagy létrehozott fájlt, és a szoftverhez kapcsolódó adatokat (együttesen a "Szoftver") a 8in1 bocsátja az Ön rendelkezésére. A 8in1 nem ruházza át Önre a Szoftver tulajdonjogát. Az eszköz, amelyen a szoftvert rögzíti, az Ön tulajdonában van, de a 8in1 teljesen és maradéktalanul fenntartja a tulajdonjogát a Szoftverre és az összes abban foglalt szellemi tulajdonjogra vonatkozóan. A Szoftvert Ön nem jogosult újraforgalmazni, értékesíteni, visszafejteni, visszafordítani, szétszedni vagy ember általi olvasásra egyéb módon alkalmassá tenni.

BEKÜLDÖTT ANYAGOK:

A 8in1 örömmel veszi, ha vásárlói kapcsolatba lépnek vele, és szívesen várja észrevételeiket a 8in1 termékeivel és online szolgáltatásaival kapcsolatban. Ugyanakkor a 8in1 vállalati politikája nem engedi meg, hogy elfogadjon vagy figyelembe vegyen olyan kreatív ötleteket, javaslatokat, találmányokat vagy anyagokat, amelyeket nem kifejezetten kért. Ennek megfelelően nyomatékosan kérjük, hogy ne küldjön nekünk kreatív anyagokat, találmányokat vagy ötleteket. Nagyra értékeljük szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatos visszajelzését, de kérjük, hogy megjegyzései kifejezetten ezekre a szolgáltatásokra és termékekre vonatkozzanak, és ne küldjön nekünk kreatív ötleteket, találmányokat, javaslatokat vagy anyagokat.

Amennyiben kérésünk ellenére, hogy ne küldjön nekünk kreatív anyagokat, Ön mégis kreatív javaslatokat, ötleteket, megjegyzéseket, rajzokat, koncepciókat, találmányokat vagy más információt (együttesen "Információ") küld nekünk, az információ a 8in1 tulajdonának minősül és a 8in1 tulajdonában marad. A 8in1 az Információ semmilyen részét nem köteles bizalmasan kezelni, és a 8in1 nem vonható felelősségre az Információ bármilyen felhasználásáért vagy nyilvánosságra hozásáért.

Az előzőek sérelme nélkül a 8in1 kizárólagosan birtokol valamennyi jelenleg ismert és ezután fennálló jogot a bármilyen jellegű és természetű Információra vonatkozóan az egész világon, és korlátozás nélkül jogosult az Információ bármely, kereskedelmi vagy más céllal történő felhasználására, anélkül, hogy az Információ nyújtójának kompenzációt nyújtana.

VERSENYEK:

A 8in1 Oldalak bármelyikén található bármilyen játékban, kvízben, versenyben vagy más hasonló tevékenységben való részvételhez valamennyi résztvevőnek be kell töltenie a tizennyolcadik (18) életévét.

JOGHATÓSÁGI KÉRDÉSEK:

Az ezen az oldalon található információ kizárólag németországi lakosokra vonatkozik. A 8in1 nem szavatolja, hogy a jelen oldal anyagai Németországon kívül helytállóak vagy használatra elérhetőek. Azok, akik Németország területén kívülről férnek hozzá az oldalhoz, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és felelősek a helyi jogszabályoknak való megfelelésért, ha és amennyiben azok alkalmazhatók.

A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE:

Jelen megállapodás addig van érvényben, amíg valamelyik fél fel nem mondja. Ön akármikor felmondhatja a megállapodást oly módon, hogy megsemmisít minden, a 8in1 Oldal(ak)ról származó, a jelen megállapodás feltételei szerint és más módon létrejött anyagot, és minden ehhez kapcsolódó dokumentációt, ezek minden példányát és telepítését. A jelen megállapodás azonnali hatállyal, felmondási idő nélkül megszüntethető a 8in1 részéről, amennyiben a 8in1 úgy ítéli meg, hogy Ön a jelen megállapodásban foglalt bármely feltételt vagy rendelkezést megsérti. A megállapodás megszűnésekor Önnek meg kell semmisítenie minden erről az Oldalról és más 8in1 oldal(ak)ról származó, a jelen megállapodás feltételei szerint vagy más módon létrejött anyagot és azok minden példányát. A 8in1 fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy törölje az ezeken az Oldalakon található anyagokat, valamint hogy bármikor módosítsa a jelen megállapodás feltételeit ennek a közleménynek a módosításával. Bármely ilyen módosítás Önre nézve kötelező érvényű, ezért rendszeresen keresse fel ezt az oldalt és ellenőrizze a megállapodás hatályos feltételeit.

Bár a 8in1 minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy Oldalain pontos és friss információk jelenjenek meg, ezek pontosságával kapcsolatban nem vállal semmilyen szavatosságot. A 8in1 nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget az oldalak tartalmának hibáival illetve hiányosságaival kapcsolatban. A 8in1 nem tekintette át az összes, a 8in1 oldalaira belinkelt oldal tartalmát, és nem vállal felelősséget külső Oldalak vagy bármely a jelen oldalakhoz linkelt webhelyek tartalmáért. Az oldalainkon kívülre mutató linkeket saját felelősségére használja.

Bár a 8in1 időről időre ellenőrizheti és átnézheti az Oldalain zajló beszélgetéseket, csevegéseket, posztokat, továbbított adatokat, hirdetőtáblákat, és más párbeszédet ("Párbeszéd"), ilyen kötelezettsége a 8in1-nek nem áll fenn, és nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget, mely az Oldalain zajló párbeszédből fakad, sem pedig az Oldalain megjelenő bármely információban található hibáért, becsületsértésért, rágalmazásért, hitelrontásért, kihagyásért, tévedésért, obszcenitásért, pornográfiáért, vulgaritásért, veszélyért vagy pontatlanságért. A 8in1 nem ellenőrzi és nem nézi át külső oldalak és más, az Oldalain belinkelt webhelyek tartalmát, nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget, mely ilyen külső oldalak és webhelyek tartalmából fakad, sem pedig az azokon megjelenő információkban található hibáért, becsületsértésért, rágalmazásért, hitelrontásért, kihagyásért, tévedésért, obszcenitásért, pornográfiáért, vulgaritásért, veszélyért vagy pontatlanságért.

Tilos közölni vagy továbbítani törvénybe ütköző, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, felkavaró, pornográf vagy vulgáris anyagokat, illetve olyan anyagot, mely bűncselekménynek minősül, polgári jogi felelősséget vet fel vagy más módon jogsértő magatartásnak minősül vagy ilyen magatartásra ösztönöz.

AZ OLDALON MEGJELENŐ ANYAGOKAT JELEN FORMÁJUKBAN BIZTOSÍTJUK, MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. A 8IN1 A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, NEM KIZÁRÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT HASZNÁLATI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT. A 8IN1 NEM GARANTÁLJA AZ ANYAGAIBAN TALÁLHATÓ FUNKCIÓK MEGBÍZHATÓSÁGÁT ÉS HIBAMENTESSÉGÉT, A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁT ÉS A JELEN OLDAL ÉS AZ AZT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVER VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS ÁRTALMAS ÖSSZETEVŐKTŐL VALÓ MENTESSÉGÉT. A 8IN1 SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL A JELEN OLDALAKON TALÁLHATÓ ANYAGOK HASZNÁLATÁVAL ÉS HASZNÁLATUK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATBAN, AZOK HELYESSÉGE, PONTOSSÁGA, MEGBÍZHATÓSÁGA TEKINTETÉBEN VAGY MÁS TEKINTETBEN. ÖN (ÉS NEM A 8IN1) VISELI MINDEN SZÜKSÉGES SZERVIZ, SZERELÉS VAGY JAVÍTÁS KÖLTSÉGÉT: ELŐFORDULHAT, HOGY A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

A 8in1 Oldalainak tartalmát kizárólag tájékoztatási céllal, az Ön érdeklődésére és szórakozására tekintettel biztosítja. Az Oldalak használatával Ön beleegyezik, hogy az abban szereplő információkra nem hagyatkozik. A 8in1 semmilyen körülmények között, ideértve de nem kizárólagosan a gondatlanságot, nem vállal felelősséget ha Ön bármely ilyen információra támaszkodik, és nem köteles semmilyen közvetlen, szerződésszegésből fakadó, különleges, következményes, közvetett vagy büntető kártérítésre, amennyiben a kár az ezeken az Oldalakon vagy az ezeken az Oldalakon belinkelt más oldalakon található anyagok használatából vagy használatának meghiúsulásából fakad, még abban az esetben sem, ha a 8in1 vagy a 8in1 jogosult képviselője tudomással bírt az ilyen károk veszélyéről. Előfordulhat, hogy a vonatkozó jogszabályok nem teszik lehetővé a felelősség vagy a szerződésszegésből fakadó vagy következményes károk korlátozását vagy kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik. A 8in1 Önnel szemben károk, veszteség miatt vagy más jogalapon keletkezett (akár a szerződés teljesítésével kapcsolatos tevékenységből, akár jogszabálysértésből (ideértve, nem kizárólagosan a gondatlanságot), akár máshonnan származó) összes kötelezettsége semmilyen esetben nem haladhatja meg az Ön által az oldalak eléréséért esetlegesen fizetett összeget.

EGYÉB:

Jelen megállapodás vonatkozásában a német törvények az irányadók és azoknak megfelelően értelmezendő, és felek megállapodnak, hogy a német bíróságok kizárólagos joghatóságának vetik alá magukat. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy bármilyen okból érvényesíthetetlennek bizonyul, a kérdéses rendelkezést a jelen megállapodástól elválaszthatónak kell tekinteni, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és érvényesíthetőségét. Jelen megállapodás, tárgyára vonatkozóan, a felek közötti teljes megállapodást tartalmazza.

A jelen weboldal teljes tartalmát szerzői jog védi, melynek jogosultja a 8in1. Minden jog fenntartva. Az oldalon található információkhoz való hozzáférés illetve az információk használata a Felhasználási megállapodás hatálya alá tartozik.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:

Az oldalon gyűjtött felhasználói adatokat összesített kutatásra, promóciós célokra és az oldal jövőbeni fejlesztéshez használjuk fel.

A regisztrált felhasználók adatainak védelmében az Ön adatait nem értékesítjük vagy továbbítjuk harmadik félnek. A kétségek elkerülése érdekében adatait kizárólag a 8in1 fogja használni.

Ez az oldal a Google Inc. ("Google") által biztosított Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics "sütiket" használ, ezek szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépére kerülnek, hogy segítsék a weboldalt a felhasználók használati szokásainak elemzésében. A süti által az Ön weboldal-használatáról létrehozott információ a Google egyesült államokbeli szervereire kerül és ott tárolódik.

Amennyiben az IP-anonimizáció aktiválásra kerül az oldalon, az Ön IP címét a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamain belül, vagy más, az Európai Gazdasági Közösséghez tartozó tagállamban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP címet küldik el a Google szerverére az Egyesült Államokba és ott rövidítik le. Az IP-anonimizáció aktív a weboldalon.

A Google ezt az információt a honlap üzemeltetőjének megbízása alapján arra használja, hogy kiértékelje az Ön honlap-használatát, jelentéseket készítsen a honlap üzemeltetője számára az oldal használatáról, és a honlap aktivitásaival és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által megküldött IP-címet nem kapcsolják össze a Google tulajdonában lévő egyéb adatokkal. Ön a böngésző megfelelő beállításaival megakadályozhatja a sütik használatát. Azonban vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlap összes funkcióját. Ezenkívül módjában áll, hogy a jövőre nézve elutasítsa a Google Analytics adatrögzítését. Ehhez le kell töltenie, és aktuális webböngészőjében telepítenie kell a Google Analytics kikapcsolására szolgáló böngésző-kiegészítőt:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Érdeklődését nagyra értékeljük, és reméljük, élvezi a FURminator oldalakon töltött időt.

TOVÁBBI KAPCSOLAT:

Lépjen velünk kapcsolatba levélben:

8in1 Pet Products GmbH, An der Schwanemühle 2, D-49326 Melle vagy emailen: consumerservice.pet@eu.spectrumbrands.com

© Spectrum Brands Inc., 2017

Indítsa újra a termék keresés?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique