Dla których ras psów NIE jest rekomendowane narzędzie FURminator® do usuwania podszerstka?

Dla których ras psów NIE jest rekomendowane narzędzie FURminator® do usuwania podszerstka?

A

Amerykański Spaniel Wodny

B

Bedlington Terrier
Bichon Frise
Bolończyk

C

Coton de Tulear
Curly-Coated Retriever

D

Dandie Dinmont terrier

G

Grzywacz chiński
Glen of Imaal Terrier

H

Hawańczyk

I

Irlandzki Spaniel Wodny

K

Kerry Blue Terrier
Komondor

L

Lwi piesek (Löwchen)

M

Maltańczyk

P

Pudel
Portugalski pies dowodny
Puli

S

Soft Coated Wheaten Terrier

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój pies ma podszerstek, skonsultuj się z lekarzem weterynarii. Ta lista nie obejmuje wszystkich ras psów, u których NIE zaleca się stosowanie narzędzia do usuwania podszerstka FURminator®. W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami.


Ponownie uruchom wyszukiwanie produktów?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique