Linienie i cykl wzrostu włosa

Wzrost sierści odbywa się cyklicznie. Kiedy włos osiąga określoną długość, uwarunkowaną czynnikami genetycznymi, jego wzrost zatrzymuje się. Cykl wzrostu włosa składa się z czterech etapów: wzrostu, zastoju, odpoczynku i wypadania.

W fazie wzrostu (1) pojawia się nowy włos, który rośnie do momentu wejścia w fazę zastoju, kiedy jego wzrost zostaje zatrzymany. W fazie odpoczynku (3) włos obumiera. Podczas tej fazy, włosy nie są zakorzenione. Włosy te bardzo łatwo dają się usunąć podczas pielęgnacji. Podczas fazy linienia (4) włosy te wypadają, a mieszki włosowe wchodzą w nową fazę wzrostu.

Jak wynika z powyższego opisu, cykl wzrostu włosa wiąże się bezpośrednio z linieniem.

U psów, kotów i królików, cykl ten zachodzi nieustannie. Ilość sierści, jaką zrzuca dane zwierzę, oraz czas, w którym zrzucanie sierści jest szczególnie intensywne, zależy od kombinacji kilku czynników.

Większość zwierząt zrzuca sierść przez cały rok, zaś wiosną i jesienią przechodzi całkowitą zmianę okrywy włosowej. Dokładny moment tej zmiany zależy od stopnia nasłonecznienia i temperatury powietrza, jak również od gospodarki hormonalnej zwierzęcia. Dlatego właśnie samice psów zrzucają sierść na początku rui, a u psów wysterylizowanych linienie trwa przez cały rok. Niektóre rasy, takie jak pudle, charakteryzują się ciągłym wzrostem sierści. Ze względu na to, że nie występuje u nich sezonowa zmiana okrywy, ilość zrzucanej sierści jest znacznie mniejsza niż u innych ras, co sprawia, że należy regularnie poddawać je przycinaniu lub trymowaniu sierści. U terierów myśliwskich (takich jak Airedale terr ier czy foksterier) sezonowa zmiana sierści została wyeliminowana. Dlatego też należy regularnie poddawać je trymowaniu.

Ponownie uruchom wyszukiwanie produktów?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique