Piškotke uporabljamo zato, da vam lahko zagotovimo najboljšo uporabniško izkušnjo naše spletne strani. Z brskanjem po strani se strinjate z uporabo piškotkov. Naša politika piškotkov
Omogočite piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo Dovolite uporabo piškotkov Naša politika piškotkov
si

Jeziki

Politika piškotkov

Kako FURminator uporablja piškotke?

Kadar koli uporabljate naše spletne strani, mobilne strani ali mobilne aplikacije, se podatki lahko zbirajo prek uporabe piškotkov in podobnih tehnologij.

Podatkov pridobljenih s pomočjo piškotkov ne prodajamo, niti jih ne razkrivamo tretjim strankam, razen kjer to zahteva zakon (na primer vladnim organom in organom kazenskega pregona).

Z uporabo naših spletnih strani, mobilnih strani ali mobilnih aplikacij se strinjate z našo uporabo piškotkov, ki je opisana v tej Politiki piškotkov.

Kaj so "piškotki"?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih prenesete na svoj računalnik ali mobilno napravo, ko obiščete spletno stran ali aplikacijo. Vaš spletni brskalnik (kot je Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ali Google Chrome) nato posreduje te piškotke nazaj spletni strani ali aplikaciji ob vsakem naslednjem obisku, tako da vas lahko prepoznajo in se spomnijo različnih stvari, kot so posameznikom prilagojene podrobnosti ali uporabniške nastavitve.

Piškotki so zelo koristni in opravljajo veliko različnih del, s čimer vaš obisk naših spletnih strani naredijo za kar najbolj prijetnega in koristnega. Shranijo vaše nastavitve in na splošno izboljšajo vašo uporabniško izkušnjo.

Obstajata dve vrsti piškotkov:


Trajni piškotki. 
Ti obstajajo zgolj med trajanjem vaše spletne seje in izginejo z vašega računalnika ali naprave, ko zaprete vaš spletni brskalnik.

Trajni piškotki. 
Ti ostanejo na vašem računalniku ali napravi tudi po tem, ko zaprete spletni brskalnik in trajajo do konca obdobja, ki je določen v piškotku. Ti trajni piškotki se aktivirajo vsakič, ko obiščete spletno stran, kjer je piškotek nastal.

Kakšne piškotke uporabljamo?

Ko uporabljate naše spletne strani, mobilne strani ali mobilne aplikacije, se na vašo napravo lahko naložijo naslednje kategorije piškotkov:

‘Nujno potrebni piškotki Ti piškotki so bistvenega pomena, ker vam pomagajo, da se premikate po naši spletni strani in uporabljate možnosti, kakršna je stran za registracijo in vpis. Brez teh piškotkov spletna stran ne bi delovala na ustrezen način. Ti piškotki ne zbirajo podatkov o vas.

Funkcionalni piškotki
Ti piškotki omogočajo spletnim stranem in aplikacijam, da shranijo in si zapomnijo vaše predhodne izbire (kot je uporabniško ime ali jezikovne nastavitve). Omogočajo nam, da vam lahko zagotavljamo izboljšane in bolj osebne možnosti. Podatki, ki jih ti piškotki zbirajo, nam ne omogočajo, da bi vas osebno identificirali.

Piškotki za analitiko
Za ohranjanje ustreznosti naših spletnih strani, mobilnih strani ali mobilnih aplikacij ter zagotavljanje enostavne uporabe in aktualnosti, uporabljamo storitve spletne analitike, kakršna je Google Analytics, ki nam pomagajo razumeti, na kakšen način jih ljudje uporabljajo. Na primer, vidimo lahko, kateri deli naših spletnih strani so najbolj priljubljeni, ter stalno posodabljamo ter izboljšujemo naše vsebine. Podatki, ki jih zbiramo, so anonimni in se uporabljajo zgolj v statistične namene.

Trajni piškotki. 

Za zagotavljanje najboljših vsebin občasno uporabljamo orodja tretjih strani za vstavitev fotografij in video vsebine s spletnih strani, kot so YouTube, Facebook and Flickr. Posledično boste lahko ob svojem obisku spletne strani s takšno vsebino deležni piškotkov s teh spletnih strani. FURminator ne nadzoruje uporabe teh piškotkov in ne more dostopati do njih. Za več podatkov o teh piškotkih morate preveriti spletne strani tretjih strank.

Na naših spletnih straneh, mobilnih straneh ali mobilnih aplikacijah boste videli tudi vgrajene gumbe za deljenje vsebin. Ti vam omogočajo enostavno deljenje vsebin z vašimi prijatelji prek številnih priljubljenih družbenih omrežij. S klikom na enega od teh gumbov, bo storitev, ki ste jo izbrali, namestila piškotek, ki bo omogočil deljenje vsebine. Ponovno poudarjamo, da FURminator ne nadzoruje teh piškotkov in ne more dostopati do njih.


© Spectrum Brands, Inc. 2017


Novo iskanje izdelkov?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique