dk

Sprog

Vilkår og betingelser

LÆS DISSE AFTALEBETINGELSER OG PRIVATLIVSPOLITIKKEN OMHYGGELIGT FØR DU BRUGER DISSE WEBSTEDER.Når du bruger disse websteder (som i defineret i det følgende), accepterer du disse vilkår.Hvis du ikke accepterer vilkårene, skal du afstå fra af bruge webstederne.

BEGRÆNSNINGER I BRUGEN AF MATERIALER:

Disse websteder leveres af FURminator Pet Products GmbH og/eller dets associerede selskaber (benævnt "FURminator", "vi", "os" eller "vores" heri). Intet materiale fra furminator.net eller nogen hjemmeside ejet, drevet, licenseret eller kontrolleret af FURminator ("sites") må kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, opslås, transmitteres eller distribueres på nogen måde, bortset fra, at du kan downloade en kopi af materialerne på en enkelt computer til dit personlige, ikke-kommercielle hjemmebrug, forudsat at du bevarer alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsrettigheder. Ændring af materialer eller brug af materialer til andre formål er en krænkelse af FURminators ophavsret og andre ejendomsrettigheder. I forbindelse med denne aftale er brugen af et sådan materiale på en anden hjemmeside eller et netværksbaseret computermiljø forbudt.

I tilfælde af at du downloader software fra disse sider, er softwaren, herunder filer, billeder inkorporeret i eller genereret af softwaren, og data, der ledsager softwaren (samlet kaldet "softwaren") licenseret til dig af FURminator. FURminator overfører ikke softwarens titel ikke til dig. Du ejer det medie, hvorpå softwaren er optaget, men FURminator bevarer den fulde og komplette titel til softwaren og alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri.Du kan ikke videredistribuere, sælge, dekompilere, foretage reverse engineering, disassemblering eller ellers reducere softwaren til en human-opfattelig form.

INDLÆG

FURminator værdsætter at høre fra sine kunder og sætter pris på dine kommentarer vedrørende FURminator produkter, herunder FURminators online-tjenester. Men FURminators virksomhedspolitik hverken tillader, accepterer eller overvejer kreative ideer, forslag, opfindelser eller materialer andre end dem, de specifikt har bedt om.Derfor må vi insistere på, at du ikke sender os nogen innovative kreative materialer, opfindelser eller idéer. Selvom vi sætter pris på din feedback på vores tjenester og produkter, beder vi dig om at være specifik i dine kommentarer til disse tjenester og produkter og ikke indsende kreative ideer, opfindelser, forslag eller materialer.

Hvis du, på trods af vores anmodning om ikke at sende os noget kreativt materiale, sender os kreative forslag, ideer, noter, tegninger, koncepter, opfindelser eller andre oplysninger (samlet kaldet "information"), skal oplysningerne anses for at være, og skal forblive, FURminators ejendom. Ingen af oplysningerne er underlagt nogen forpligtelse om tillid fra FURminator, og FURminator er ikke ansvarlig for brug eller videregivelse af oplysninger.

Uden begrænsning i det foregående skal FURminator udelukkende eje alle nu kendte eller i det følgende eksisterende rettigheder til information af enhver art og art i hele universet og har ret til ubegrænset brug af oplysningerne til ethvert formål overhovedet, kommercielt eller på anden måde, uden kompensation til udbyderen af oplysningerne.

KONKURRENCER

Alle deltagere i ethvert spil, quizzer, konkurrencer eller andre lignende aktiviteter, der findes på en FURminator sites skal være fyldt 18 år (atten) eller ældre for at deltage.

JURIDISKE SPØRGSMÅL

Oplysningerne på denne hjemmeside er kun beregnet til personer bosiddende i Danmark. FURminator fremsætter ingen erklæringer om, at materialerne på dette websted er egnede eller tilgængelige til brug uden for Danmark. De, der vælger at få adgang til dette websted fra steder uden for Danmark, gør dette på eget initiativ og er ansvarlige for at overholde lokal lovgning, hvis og i det omfang, der er gældende.

OPSIGELSE:

Denne aftale træder i kraft, indtil den opsiges af en af parterne. Du kan til enhver tid opsige denne aftale ved at destruere alt materiale, der er indhentet fra alle FURminator-websteder og al relateret dokumentation og alle kopier og installationer heraf, uanset om de er foretaget i henhold til denne aftale eller på anden måde. Denne aftale ophører omgående uden varsel fra FURminator, hvis FURminator ´ eget skøn ikke overholder vilkår eller bestemmelser i denne aftale. Ved opsigelse skal du destruere alt materiale, der er indhentet fra dette websted, og alle andre FURminator-sider og alle kopier heraf, uanset om de er foretaget i henhold til denne aftale eller på anden måde. FURminator forbeholder sig ret til at ændre eller slette materiale fra disse websteder til enhver tid og kan til enhver tid revidere vilkårene i denne aftale ved at opdatere dette opslag. Du er bundet af en sådan revision og bør derfor med jævne mellemrum besøge denne side for at gennemgå de gældende aftalevilkår.

Mens FURminator bruger rimelige bestræbelser på at medtage nøjagtige og ajourførte oplysninger på sine websteder, giverFURminator ingen garantier eller erklæringer med hensyn til dens nøjagtighed. FURminator påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet af hjemmesider. FURminator har ikke gennemgået alle de websteder, der kan være knyttet til dens websteder, og er ikke ansvarlig for indholdet af nogen off-site sider eller andre steder knyttet til disse websteder. At linke til off-site-sider, uanset hvilke, sker dette på egen risiko.

Selv om FURminator fra tid til anden kan overvåge eller gennemgå de drøftelser, chats, posteringer, transmissioner, opslagstavler og anden dialog ("dialog") på sine websteder, er FURminator ikke forpligtet til at gøre det, og påtager sig intet ansvar som følge af den dialog, der kan forekomme på FURminators websteder, eller for eventuelle fejl, ærekrænkelse, injurier, bagvaskelse, udeladelse, løgn, uanstændighed, pornografi, bandeord, fare eller unøjagtighed indeholdt i alle oplysninger på dens websteder. FURminator overvåger eller gennemser ikke indholdet på off-site-sider eller nogen andre steder, som er knyttet til dets websteder, og er ikke ansvarlig for det ansvar, indholdet af en sådan off-site-sider eller websteder, eller for nogen fejl, ærekrænkelser, injurier, bagvaskelse, undladelser, løgne, uanstændigheder, pornografi, bandeord, fare eller unøjagtigheder indeholdt i oplysninger deri.

Du må ikke sende eller overføre ulovlige, truende, injurierende, ærekrænkende, obskønt, provokerende, pornografisk eller blasfemisk materiale eller noget materiale, der kan udgøre eller tilskynde til adfærd, der ville blive betragtet som en strafbar handling, eller som kan give anledning til civilretligt erstatningsansvar eller på anden måde udgøre en lovovertrædelse.

MATERIALERNE PÅ DETTE WEBSTED LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER FURMINATOR SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. FURMINATOR GARANTERER IKKE, AT DE FUNKTIONER, DER ER INDEHOLDT I MATERIALERNE, VIL VÆRE UAFBRUDTE ELLER FEJLFRI, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, ELLER AT DETTE WEBSTED ELLER DEN SERVER, DER GØR DET TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. FURMINATOR GARANTERER IKKE ELLER FREMFØRER INGEN ERKLÆRINGER VEDRØRENDE BRUGEN ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF MATERIALERNE PÅ DISSE WEBSTEDER I FORM AF KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET. DU (OG IKKE FURMINATOR) PÅTAGER SIG ALLE OMKOSTNINGER VED AL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER RETTELSE: GÆLDENDE LOV TILLADER MULIGVIS IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

ANSVARSBEGRÆNSNING:

FURminator leverer indholdet af sine websteder til orientering og til din almene interesse og underholdning alene. Ved at bruge webstederne accepterer du hermed ikke at stole på nogen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Under ingen omstændigheder herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed, er FURminator ansvarlig for din tillid til sådanne oplysninger ej heller er FURminator ansvarlig for direkte, hændelige, særlige, resulterende, indirekte eller straffende skader, der opstår som et resultat af brugen af eller manglende evne til at bruge materialerne på disse websteder eller materialerne på andre websteder, der er knyttet til disse websteder, selv hvis FURminator eller en FURminator autoriseret repræsentant er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Gældende lovgivning tillader muligvis ikke begrænsning eller fraskrivelse af ansvar eller hændelige skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. FURminators samlede ansvar over for dig for alle skader, tab og årsager til handling (enten i kontrakt, skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed) eller på anden måde) kan på ingen måde overstige det beløb, du eventuelt har betalt for at få adgang til disse websteder.

ØVRIGT:

Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med tysk lovgivning, og parterne er enige om, at enekompetencen tillægges de tyske domstole.Hvis en bestemmelse i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses for at være adskilt fra denne aftale og må ikke berøre gyldigheden og håndhævelsen af ​​de resterende bestemmelser.Dette er hele aftalen mellem parterne vedrørende emnet heri.

Alt indhold på dette websted er FURminators copyright. Alle rettigheder forbeholdes. Brugen af og adgangen til oplysningerne på dette websted er underlagt denne aftale.

PRIVATLIVSPOLITIK

De forbrugeroplysninger, der indsamles på dette websted, bliver anvendt til samlet forskning, salgsfremmende formål og fremtidig udvikling af hjemmesider.

For at beskytte vores registrerede brugeres privatliv vil dine oplysninger ikke blive solgt eller videresendt til tredjepart. For at undgå tvivl vil dine oplysninger kun blive brugt af FURminator.

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, for at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne anvender webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet, overføres til og lagres af Google på servere i USA.

I tilfælde af at IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, vil din IP-adresse blive afkortet i EU-medlemsstaterne eller andre parter i henhold til aftalen om aftalen inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil hele IP-adressen først blive overført til en Google-server i USA og afkortes der. IP-anonymisering er aktiv på denne hjemmeside.

Google bruger disse oplysninger på vegne af operatøren af dette websted med henblik på at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteter på webstedet til operatører af websteder og til at yde andre tjenester til dem, relateret til aktiviteter på webstedet og internetbrug.

IP-adressen, som din browser overfører inden for rammerne af Google Analytics, bliver ikke knyttet til andre data, som Google er i besiddelse af.Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør det, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på dette websted.Du kan også fravælge at blive sporet af Google Analytics fremover ved at downloade og installere Google Analytics opt-out browser tilføjelsesprogram til din nuværende webbrowser: http://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vi sætter pris på din interesse, og håber at du får glæde af dine besøg på FURminator-webstederne.

FREMTIDIG KONTAKT:

Du er velkommen til at e-mails os på:

FURminator Pet Products GmbH, an der Schwanemühle 2, D-49326 Melle eller via e-mail til : consumerservice.Pet@eu.spectrumbrands.com

© Spectrum Brands Inc., 2018

Restart your product search?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique