fi

Kielet

Käyttöehdot

LUE NÄMÄ SOPIMUSEHDOT JA TIETOSUOJASELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT NÄITÄ SIVUSTOJA. Käyttämällä näitä Sivustoja (kuten jäljempänä on määritelty) ilmaiset hyväksyväsi nämä ehdot.Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä Sivustoja.

MATERIAALIEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET:

Nämä Sivustot tarjoaa FURminator Pet Products GmbH ja/tai sen tytäryhtiöt (jäljempänä "FURminator", "me", "meitä", tai "meidän").Miltään Furminator.net-sivustolta tai FURminatorin omistamalta, käyttämältä, lisensoimalta tai hallinnoimalta verkkosivulta ("Sivustot") peräisin olevaa materiaalia ei voida kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, ladata, lähettää, siirtää tai jakaa millään tavalla, paitsi että voit ladata yhden kopion materiaaleista yhdelle tietokoneelle ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön, jos pidät koskemattomina kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset.Materiaalien muuttaminen tai materiaalien käyttö mihinkään muuhun tarkoitukseen on rikkomus FURminatorin tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia vastaan.Tämän Sopimuksen mukaisesti tällaisen aineiston käyttö millä tahansa muulla verkkosivustolla tai verkossa olevassa tietokoneympäristössä on kiellettyä.

Jos lataat ohjelmiston näiltä Sivustoilta, ohjelmisto, mukaan lukien kaikki tiedostot, kuvat, jotka on sisällytetty ohjelmistoon, ja ohjelmiston mukana seuraavat tiedot (yhteisesti "Ohjelmisto"), on lisensoitu sinulle FURminatorin toimesta.FURminator ei siirrä Ohjelmiston omistusoikeutta sinulle.Omistat tietovälineen, johon Ohjelmisto on tallennettu, mutta FURminatorilla säilyy täydellinen omistusoikeus Ohjelmistoon ja kaikkiin siihen sisältyviin immateriaalioikeuksiin.Ohjelmistoa ei saa levittää, myydä, purkaa, takaisinmallintaa, takaisinkääntää tai muulla tavoin pelkistää ihmisten ymmärrettävissä olevaan muotoon.

HUOMAUTUKSIA:

FURminator arvostaa asiakkaidensa yhteydenottoja ja ottaa vastaan FURminatorin tuotteita, mukaan lukien FURminatorin verkkopalveluita koskevia kommentteja.FURminatorin yrityspolitiikka ei kuitenkaan salli sen hyväksyä tai ottaa huomioon muita luovia ideoita, ehdotuksia, keksintöjä tai materiaaleja kuin sellaisia, joita se on nimenomaisesti pyytänyt.Näin ollen meidän on vaadittava, että et lähetä meille mitään alkuperäisiä luovia materiaaleja, keksintöjä tai ideoita.Vaikka arvostamme palveluitamme ja tuotteitamme koskevaa palautetta, pyydämme, että näitä palveluja ja tuotteita koskevat kommentit ovat nimenomaisia, eivätkä esitä mitään luovia ideoita, keksintöjä, ehdotuksia tai materiaaleja.

Jos siitä pyynnöstämme huolimatta, että et lähetä meille mitään luovia materiaaleja, kuitenkin lähetät meille luovia ehdotuksia, ideoita, muistiinpanoja, piirustuksia, konsepteja, keksintöjä tai muita tietoja (yhteisesti, "Tiedot"), Tiedot katsotaan FURminatorin omaisuudeksi ja ne jäävät FURminatorin omistukseen.Mikään Tiedoista ei edellytä luottamuksellisuutta FURminatorilta ja FURminator ei ole velvollinen käyttämään tai paljastamaan mitään Tietoja.

Rajoittamatta edellä mainittua, FURminator omistaa yksinoikeudella kaikki nykyisin tunnetut tai myöhemmin olemassa olevat kaikenlaiset oikeudet Tietoihin kaikkialla maailmankaikkeudessa, ja FURminatorilla on oikeus Tietojen rajoituksettomaan käyttöön mihin tahansa tarkoitukseen, kaupalliseen tai muuhun, antamatta korvausta Tiedon tarjoajalle.

KILPAILUT:

Kaikkien pelien, tietovisojen, kilpailujen tai FURminator-Sivustojen sisältämien muiden tällaisten toimintojen osallistujien on oltava kahdeksantoista (18) vuotta vanhoja tai vanhempia.

TOIMIVALTAA KOSKEVAT KYSYMYKSET:

Tämän sivuston sisältämät tiedot on tarkoitettu vain Saksan asukkaille.FURminator ei esitä, että tämän sivuston materiaalit ovat soveltuvia tai käytettävissä Saksan ulkopuolella.Ne, jotka päättävät käyttää tätä sivustoa Saksan ulkopuolelta käsin, tekevät niin omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta, jos ja siltä osin kuin niitä sovelletaan.

IRTISANOMINEN:

Tämä sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen.Voit irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa tuhoamalla kaikki materiaalit, jotka on saatu miltä tahansa ja kaikilta FURminatorin Sivusto(i)lta, ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja kaikki kopiot ja niiden asennukset, riippumatta siitä, onko ne tehty tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti vai muuten.Tämä sopimus päättyy välittömästi ilman FURminatorin ilmoitusta, jos FURminatorin yksinomaisen harkinnan mukaan et noudata jotakin tämän sopimuksen ehtoa tai määräystä.Irtisanomisen tapauksessa sinun on hävitettävä kaikki tältä sivustolta ja miltä tahansa ja kaikilta muilta FURminatorin Sivusto(i)lta saadut materiaalit ja kaikki niiden jäljennökset riippumatta siitä, onko ne tehty tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti vai muuten.FURminator pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai poistaa aineistoa näiltä Sivustoilta milloin tahansa ja voi milloin tahansa korjata tämän Sopimuksen ehtoja päivittämällä tämän kohdan.Sinun on noudatettava tällaista korjausta ja sinun tulisi sen vuoksi säännöllisesti vierailla tällä sivulla tarkistaaksesi voimassa olevat Sopimusehdot.

Vaikka FURminator käyttää kohtuullisia toimia esittääkseen paikkansapitävää ja ajan tasalla olevaa tietoa Sivustoillaan, FURminator ei takaa tai esitä sen paikkansapitävyyttä.FURminator ei hyväksy velvollisuutta tai vastuuta mistään mahdollisista virheistä tai puutteista Sivustojensa sisällössä.FURminator ei ole tarkistanut kaikkia Sivustoja, jotka voi olla linkitetty sen Sivustoihin, eikä ole vastuussa minkään offsite-sivujen sisällöstä tai muista sivustoista, jotka on linkitetty näihin Sivustoihin.Linkittäminen offsite-sivuille tapahtuu omalla vastuullasi.

Vaikka FURminator voi ajoittain seurata tai tarkistaa Sivustoillaan tapahtuvia keskusteluja, chatteja, postauksia, lähetyksiä, ilmoitustauluja ja muita vuoropuheluita ("Vuoropuhelu"), FURminatorilla ei ole mitään velvollisuutta tehdä niin eikä se ole vastuussa sen Sivustoilla tapahtuvasta Vuoropuhelusta, tai mistään virheestä, kunnianloukkauksesta, herjauksesta, panettelusta, laiminlyönnistä, valheesta, hävyttömyydestä, pornografiasta, kirosanoista, vaarasta tai epätarkkuudesta missään sen Sivustoihin sisältyvissä tiedoissa.FURminator ei valvo tai tarkista minkään offsite-sivujen sisältöä tai mitään muita sivustoja, jotka on linkitetty sen Sivustoihin eikä ota vastuuta sellaisten offsite-sivujen tai sivustojen sisällöstä, tai mistään virheestä, kunnianloukkauksesta, herjauksesta, panettelusta, laiminlyönnistä, valheesta, hävyttömyydestä, pornografiasta, kirosanoista, vaarasta tai epätarkkuudesta missään niihin sisältyvissä tiedoissa.

Et saa lähettää tai välittää mitään laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, säädytöntä, provosoivaa, pornografista tai rienaavaa aineistoa tai aineistoa, joka voisi olla tai rohkaista sellaiseen käyttäytymiseen, jota pidettäisiin rikoksena, joka johtaisi siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen tai joka rikkoisi muutoin lakia.

TÄMÄN SIVUSTON MATERIAALIT TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, EI NIMENOMAISIA EIKÄ EPÄSUORIA.SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN ON SALLITTUA, FURMINATOR KIISTÄÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN EPÄSUORIIN TAKUISIIN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.FURMINATOR EI TAKAA, ETTÄ MATERIAALIEN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT OVAT KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ VIAT KORJATAAN, TAI ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO TAI PALVELIN, JOKA ASETTAA NE SAATAVILLE, EI SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA.FURMINATOR EI ANNA MITÄÄN TAKUITA TAI TEE MITÄÄN ESITYKSIÄ KOSKIEN NÄIDEN SIVUSTOJEN SISÄLTÄMIEN MATERIAALIEN KÄYTTÖÄ TAI NIIDEN KÄYTÖN TULOKSIA NIIDEN OIKEELLISUUDEN, TARKKUUDEN, LUOTETTAVUUDEN TAI MUUN SUHTEEN.SINÄ (EIKÄ FURMINATOR) VASTAA KAIKKIEN TARVITTAVIEN HUOLTOJEN, KORJAUSTEN TAI OIKAISUJEN KAIKISTA KUSTANNUKSISTA: SOVELLETTAVA LAKI EI VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ OLEVA POISSULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

VASTUUN RAJOITUS:

FURminator tarjoaa Sivustojensa sisällön ainoastaan tiedotustarkoituksessa ja yleistä etua ja viihdettä varten.Käyttämällä Sivustoja hyväksyt täten, että et luota mihinkään niissä annettuun tietoon.FURminator ei missään tapauksessa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen huolimattomuuteen, ole vastuussa siitä, että luotat tällaisiin tietoihin, eikä FURminator ole vastuussa mistään suorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä, epäsuorista tai rankaisevista vahingoista, jotka ovat seurauksena näillä Sivustoilla tai millä tahansa näihin Sivustoihin linkitetyillä sivustoilla olevien materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka FURminatorille tai FURminatorin valtuutetulle edustajalle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.Sovellettava laki ei välttämättä salli vastuun tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen rajoittamista tai poissulkemista, joten edellä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei välttämättä koske sinua.Missään tapauksessa FURminatorin kokonaisvastuu sinulle kaikista vahingoista, tappioista ja kanneperusteista (joko sopimuksessa, aineettomissa vahingoissa (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, laiminlyöntiin) tai muuten) ei ylitä summaa, jonka sinä maksoit, jos lainkaan, näille Sivustoille pääsystä.

MUUTA:

Tätä sopimusta säännellään ja tulkitaan Saksan lainsäädännön mukaisesti, ja osapuolet sopivat, että ne suostuvat Saksan tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.Jos jokin tämän sopimuksen määräys on lainvastainen, mitätön tai jostain syystä täytäntöönpanokelvoton, kyseinen määräys katsotaan erotetuksi tästä sopimuksesta, eikä se vaikuta muiden säännösten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.Tämä on koko sopimus osapuolten välillä, jotka liittyvät tässä mainittuun aiheeseen.

FURminator omistaa kaiken tällä verkkosivustolla olevan sisällön oikeudet.Kaikki oikeudet pidätetään.Tällä sivustolla olevien tietojen käyttöön ja niihin pääsyyn sovelletaan tätä Käyttösopimusta.

TIETOSUOJASELOSTE:

Tällä sivustolla kerättyjä kuluttajatietoja käytetään yhdistettyä tutkimus- ja myynninedistämistarkoitusta varten sekä sivuston kehittämiseen tulevaisuudessa.

Rekisteröityjen käyttäjiemme yksityisyyden suojaamiseksi tietojasi ei myydä tai lähetetä edelleen kolmannelle osapuolelle.Epäilyksien välttämiseksi tietojasi käyttää vain FURminator.

Tämä sivusto käyttää Google Inc:n ("Google") tarjoamaa Google Analytics -web-analytiikkapalvelua.Google Analytics käyttää "evästeitä", jotka ovat tietokoneellesi asetettavia tekstitiedostoja, joiden avulla sivusto analysoi, miten käyttäjät käyttävät sivustoa.Evästeen tuottamat verkkosivuston käyttöä koskevat tiedot toimitetaan ja tallennetaan Googlen toimesta Yhdysvalloissa oleville palvelimille.

Jos IP-anonymisointi on aktivoitu tällä sivustolla, IP-osoitteesi katkaistaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueesta tehdyn Sopimuksen muiden sopimuspuolten alueella.Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään ensin Google-palvelimelle Yhdysvaltoihin ja katkaistaan siellä.IP-anonymisointi on käytössä tällä verkkosivustolla.

Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston operaattorin puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, kerätäkseen raportteja verkkosivuston toiminnasta verkkosivustojen operaattoreille ja tarjotakseen heille muita verkkosivuston toimintaan ja Internetiin käyttöön liittyviä palveluja.

IP-osoite, jonka selaimesi välittää Google Analyticsin soveltamisalan puitteissa, ei liity mihinkään muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä valitsemalla tarvittavat asetukset selaimessasi, mutta huomaa, että et tällöin pysty välttämättä käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja.Voit myös kieltää Google Analyticsia seuraamasta internetin käyttöäsi tulevaisuudessa lataamalla ja asentamalla Google Analytics Opt-out -lisäosan nykyiseen selaimeesi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Arvostamme mielenkiintoasi ja toivomme, että nautit FURminator-sivustoilla käymisestä.

TULEVAT YHTEYDENOTOT:

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä postitse osoitteessa:

FURminator Pet Products GmbH, An der Schwanemühle 2, D-49326 Melle tai sähköpostitse: consumerservice.pet@eu.spectrumbrands.com

© Spectrum Brands Inc., 2018

Restart your product search?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique