hr

Jezici

Uvjeti i odredbe

MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE UGOVORA I IZJAVU O PRIVATNOSTI PRIJE KORIŠTENJA OVIH STRANICA. Korištenjem ovih internetskih Stranica (kao što je definirano u nastavku) pristajete na ove uvjete. Ako se ne slažete s ovim uvjetima, molimo nemojte koristiti Stranice.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA MATERIJALA:

Ove Stranice pruža tvrtka FURminator Pet Products GmbH i/ili njezine podružnice (u daljnjem tekstu "FURminator", "mi", "nas" ili "naš"). Nikakav materijal sa stranice furminator.net ili bilo koje druge internetske stranice koja je u vlasništvu, kojom upravlja, te nad kojom ima licencu ili ju kontrolira FURminator ("Stranice") ne smije se kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, slati, objavljivati, prenositi ili distribuirati ni na koji način, jedino možete preuzeti kopiju materijala na jedno računalo isključivo za vašu osobnu, nekomercijalnu kućnu upotrebu, pod uvjetom da sva autorska prava i druga vlasnička prava ostavite netaknutima. Izmjena materijala ili upotreba materijala u bilo koje druge svrhe predstavlja kršenje autorskih prava i drugih vlasničkih prava koja ima FURminator. U svrhu ovog Sporazuma, upotreba bilo kojeg takvog materijala na bilo kojoj drugoj internetskoj stranici ili u umreženom računalnom okruženju je zabranjena.

U slučaju da preuzmete softver s ovih internetskih stranica, softver, uključujući sve datoteke, slike koje su u njega ugrađene ili koje generira softver i podaci koji prate softver (zajedno, "Softver") su pod licencijom FURminatora. FURminator vam ne prenosi vlasništvo nad Softverom. Posjedujete medij na kojem je snimljen Softver, ali FURminator zadržava potpuno pravo na Softver i sva prava intelektualnog vlasništva u njemu. Ne smijete ponovno distribuirati, prodavati, vršiti dekompilaciju, provoditi obrnuti inženjering, rastavljati ili na drugi način svesti Softver na čitljiv oblik.

SLANJE MATERIJALA:

FURminator cijeni mišljenje svojih kupaca i vaše komentare o FURminator proizvodima, uključujući FURminator online usluge. Međutim, politika tvrtke FURminator ne dopušta da prihvatimo ili uzmemo u obzir kreativne ideje, prijedloge, izume ili materijale koje nije izričito tražila. Prema tome, moramo inzistirati da nam ne šaljete izvorne kreativne materijale, izume ili ideje. Iako cijenimo vaše povratne informacije o našim uslugama i proizvodima, zahtijevamo da budete specifični u svojim komentarima o tim uslugama i proizvodima, i da ne šaljete nikakve kreativne ideje, izume, prijedloge ili materijale.

Ako nam, unatoč našem zahtjevu da nam ne šaljete nikakve kreativne materijale, vi pošaljete kreativne prijedloge, ideje, bilješke, crteže, koncepte, izume ili druge informacije (zajedno, "Informacije"), te Informacije će se smatrati vlasništvom tvrtke FURminator i ostat će u njezinom vlasništvu. Niti jedna Informacija ne podliježe nikakvoj obvezi povjerenja od strane FURminatora i FURminator neće biti odgovoran ni za kakvu uporabu ili otkrivanje bilo koje Informacije.

Bez ograničenja gore navedenog, FURminator će biti ekskluzivni vlasnik svih sada poznatih ili u daljnjem tekstu postojećih prava na Informacije bilo koje vrste i prirode u cijelom svijetu i imat će pravo na neograničeno korištenje Informacije u bilo koju svrhu, komercijalnu ili neku drugu, bez naknade za davatelja Informacije.

NATJECANJA:

Svi sudionici u igrama, kvizovima, natjecanjima ili drugim takvim aktivnostima sadržanima na bilo kojoj FURminator Stranici moraju imati osamnaest (18) godina ili više.

PRAVNA PITANJA:

Informacije sadržane na ovim stranicama namijenjene su samo za stanovnike Republike Hrvatske. FURminator ne jamči da su materijali na ovoj stranici prikladni ili dostupni za korištenje izvan Hrvatske. Oni koji odluče pristupiti ovoj lokaciji s lokacija izvan Hrvatske to čine na vlastitu inicijativu i odgovorni su za poštivanje lokalnih zakona, ako i u onoj mjeri u kojoj se zakoni primjenjuju.

RASKID:

Ovaj ugovor stupa na snagu dok ga ne raskine bilo koja strana. Ovaj ugovor možete raskinuti u bilo kojem trenutku uništavanjem svih materijala dobivenih s bilo koje i sa svih FURminator stranica i sve povezane dokumentacije i svih njenih kopija i instalacija, bez obzira na to jesu li napravljene pod uvjetima ovog ugovora ili na neki drugi način. Ovaj ugovor će se odmah raskinuti bez obavijesti od strane tvrtke FURminator ako po nahođenju FURminator tvrtke ne poštujete bilo koji uvjet ili odredbu iz ovog ugovora. Nakon raskida, morate uništiti sve materijale dobivene s ove Stranice i svih drugih FURminator stranica i sve njihove primjerke, bez obzira na to jesu li napravljene prema uvjetima ovog ugovora ili na neki drugi način. FURminator zadržava pravo izmijeniti ili izbrisati materijal s ovih internetskih Stranica u bilo koje vrijeme i može, u bilo kojem trenutku, izmijeniti uvjete ovog Ugovora ažuriranjem ove objave. Svaka revizija vas obvezuje i stoga trebate povremeno posjetiti ovu stranicu kako biste pregledali aktualne uvjete Ugovora.

Dok FURminator ulaže razumne napore da ima točne i ažurirane informacije na svojim internetskim Stranicama, FURminator ne daje nikakva jamstva ili izjave u pogledu njihove točnosti. FURminator ne preuzima nikakvu odgovornost ni za kakve pogreške ili propuste u sadržaju internetskih Stranica. FURminator nije pregledao sve internetske Stranice koje mogu biti povezane s njegovim internetskim Stranicama te nije odgovoran za sadržaj niti jedne stranice izvan internetske lokacije ili bilo koje druge stranice povezane s ovim internetskim Stranicama. Povezivanje sa stranicama izvan internetske lokacije činite na vlastitu odgovornost.

Iako FURminator može s vremena na vrijeme nadzirati ili pregledavati rasprave, razgovore, objave, prijenose, oglasne ploče i druge dijaloge ("Dijalog") na svojim internetskim Stranicama, FURminator nije obvezan to učiniti i ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu koja proizlazi iz Dijaloga koji se nalaze na njegovim Stranicama, ili za bilo kakvu pogrešku, klevetu, uvredu, uvredu časti, propust, obmanu, opscenost, pornografiju, bogohuljenje, opasnost ili netočnost koje su sadržane u bilo kojoj informaciji unutar njezinih internetskih Stranica. FURminator ne prati niti ne pregledava sadržaj niti jedne stranice izvan svoje internetske Stranice ili bilo kojih drugih stranica povezanih sa svojim internetskim Stranicama i ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu koja proizlazi iz sadržaja tih stranica izvan svoje internetske Stranice ili za bilo kakvu pogrešku, klevetu, uvredu, uvredu časti, propust, obmanu, opscenost, pornografiju, bogohuljenje, opasnost ili netočnost bilo kojih informacija koje se su na njima sadržane.

Ne smijete objavljivati niti prenositi nezakonite, prijeteće, klevetničke, pogrdne, opscene, uvredljive, pornografske ili profane materijale ili bilo koji materijale koji bi mogli predstavljati ili poticati ponašanje koje bi se smatralo kaznenim djelom, koje bi dovelo do građanskopravne odgovornosti ili koje bi na bilo koji drugi način kršilo zakon.

MATERIJALI NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI PRUŽAJU SE "KAKVI JESU" BEZ IKAKVIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM ZAKONOM, FURMINATOR SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IMPLICITNA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. FURMINATOR NE JAMČI DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE U MATERIJALIMA RADITI BEZ PREKIDA ILI BEZ POGREŠAKA, DA ĆE SE NEDOSTACI ISPRAVITI, ILI DA SU OVA INTERNETSKA STRANICA ILI POSLUŽITELJ KOJI JU ČINI DOSTUPNOM SLOBODNI OD VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. FURMINATOR NE JAMČI NITI DAJE BILO KAKVE IZJAVE U VEZI S KORIŠTENJEM ILI REZULTATIMA KORIŠTENJA MATERIJALA NA OVIM STRANICAMA U SMISLU NJIHOVE ISPRAVNOSTI, PRECIZNOSTI, POUZDANOSTI ILI U DRUGOM SMISLU. VI (A NE FURMINATOR) PREUZIMATE CJELOKUPAN TROŠAK SVIH POTREBNIH SERVISA, POPRAVKA ILI ISPRAVLJANJA: PRIMJENJIVI ZAKON MOŽDA NE DOPUŠTA ISKLJUČIVANJE IMPLICITNIH JAMSTAVA, PA SE GORNJE ISKLJUČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

FURminator pruža sadržaj svojih stranica samo u informativne svrhe i za vaš opći interes te zabavu. Korištenjem internetskih Stranica slažete se da se nećete oslanjati na ovdje sadržane informacije. Ni pod kojim okolnostima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, nemar, FURminator neće biti odgovoran za vaše oslanjanje na bilo koju takvu informaciju, niti će FURminator biti odgovoran za bilo kakvu izravnu, slučajnu, posebnu, posljedičnu, neizravnu ili kaznenu štetu koja proizlazi iz korištenja, ili nemogućnosti korištenja materijala na ovim Stranicama ili materijala na bilo kojim stranicama koje su povezane s ovim Stranicama, čak i ako je FURminator ili ovlašteni zastupnik FURminatora obaviješten o mogućnosti takve štete. Mjerodavni zakon možda ne dopušta ograničenje ili isključenje odgovornosti ili slučajnu ili posljedičnu štetu, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne odnosi na vas. Ni u kojem slučaju odgovornost prema Vama od strane FURminatora za svu štetu, gubitke i uzroke djelovanja (bilo u ugovoru, deliktu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, nemar) ili na drugi način) ne prelazi iznos koji ste platili, ako jeste, za pristup ovim Stranicama.

DRUGO:

Ovaj ugovor će se regulirati i tumačiti u skladu s njemačkim zakonom i stranke prihvaćaju isključivu nadležnost njemačkih sudova. Ako je bilo koja odredba ovog ugovora nezakonita, nevažeća ili iz bilo kojeg razloga neprovediva, ta odredba će se smatrati odvojenom od ovog ugovora i neće utjecati na valjanost i provedivost svih drugih odredbi. Ovo je kompletan ugovor između stranaka koji se odnosi na predmet ovog ugovora.

FURminator ima autorska prava na sav sadržaj ove internetske stranice. Sva prava pridržana. Korištenje i pristup informacijama na ovoj stranici podliježu ovom Ugovoru za korištenje.

IZJAVA O PRIVATNOSTI:

Informacije o potrošačima koje su prikupljene na ovoj stranici će se koristiti za agregatna istraživanja, u promotivne svrhe i za budući razvoj stranice.

Kako bismo zaštitili privatnost naših registriranih korisnika, vaše podatke nećemo prodati niti proslijediti trećoj strani. U svrhu izbjegavanja sumnje, vaše podatke će koristiti samo FURminator.

Ova internetska stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google, Inc. ("Google"). Google Analytics koristi "kolačiće", tekstualne datoteke koje su postavljene na vašem računalu, koji pomažu internetskoj stranici da analizira način na koji korisnici koriste stranicu. Informacije koje kolačić generira o vašem korištenju internetske stranice prenijet će se u Google, koji će ih pohraniti na poslužiteljima u SAD-u.

U slučaju prikrivanja IP adrese na ovoj internetskoj stranici, vaša IP adresa će se skratiti na područje države članice Europske unije ili druge stranke Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima cijela IP adresa će se prvo prenijeti na Google poslužitelj u SAD-u i tamo se skratiti. IP anonimizacija je aktivna na ovoj web stranici.

Google će koristiti ove informacije u ime operatera ove internetske stranice u svrhu procjene vaše upotrebe internetske stranice, prikupljanja izvješća o aktivnostima internetske stranice za operatere istih te pružanja drugih usluga koje se odnose na aktivnost internetske stranice i korištenja interneta.

IP adresa, koju vaš preglednik prenosi unutar opsega usluge Google Analytics, neće biti povezana s drugim podacima koje drži Google. Možete odbiti korištenje kolačića odabirom odgovarajućih postavki u pregledniku, ali imajte na umu da, ako to učinite, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti ove internetske stranice. Također možete isključiti opciju da vas Google Analytics ubuduće prati, tako da preuzmete i instalirate Google Analytics Opt-out Browser dodatak za vaš trenutni internet pregledniku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Cijenimo vaš interes i nadamo se da ćete uživati u posjetu FURminator internetskim stranicama.

KONTAKT:

Slobodno nam se obratite putem e-pošte na:

FURminator Pet Products GmbH, An der Schwanemühle 2, D-49326 Melle ili putem e-pošte na: consumerservice.pet@eu.spectrumbrands.com

© Spectrum Brands Inc., 2018

Ponovno pokrenuti pretraživanje proizvoda

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique