hu

Nyelvek

Feltételek

KÉRJÜK AZ OLDALAK HASZNÁLATA ELŐTT TANULMÁNYOZZA ÁT A MEGÁLLAPODÁSI FELTÉTELEKET ÉS AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT Ezen (alább meghatározott) Oldalak használatával Ön beleegyezik ezekbe a feltételekbe. Kérjük, amennyiben nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, ne használja az Oldalakat.

AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK:

Ez a weboldal a FURminator Pet Products GmbH és / vagy leányvállalatai tulajdona (a továbbiakban „FURminator”, „mi”, „minket”, vagy „miénk”). A furminator.net oldalról vagy bármely egyéb, a FURminator által birtokolt, működtetett, engedélyezett vagy felügyelt weboldalról (továbbiakban „oldalak”) származó anyagokat tilos bármilyen módon másolni, reprodukálni, újra kiadni, feltölteni, posztolni, sugározni vagy terjeszteni. Kivételt képez, hogy egy példányban letöltheti az anyagokat egyetlen számítógépre személyes, otthoni, nem kereskedelmi jellegű célokra, feltéve, hogy minden copyright és egyéb szellemi tulajdonjogi szabályt figyelembe vesz. Az anyagok módosítása, vagy bármely más célra való felhasználása a FURminator szerzői jog és egyéb tulajdonjogai megsértésének számít. Ennek a megállapodásnak az értelmében az ilyen anyagok felhasználása bármely egyéb weboldalon vagy számítógép-hálózaton tilos.

Amennyiben szoftvert tölt le ezekről a honlapokról, a szoftvert, minden fájllal és képpel együtt, amelyet tartalmaz vagy generál, illetve a szoftver adatait (összefoglalva, a „szoftver”) is a FURminator lincencengedélyével használja. A FURminator nem ruházza át a szoftverhez fűződő jogokat. A médium, amelyen a szoftver tárolódik, az Ön tulajdonában van, de a FURminator fenntartja a szoftvert illető teljeskörű tulajdonjogot és minden ebből következő szellemi tulajdonjogot. Nem engedélyezett a szoftver terjesztése, eladása, szétszedése, felfejtése, elemzése vagy más módon való emberi felfogásra alkalmas formára való egyszerűsítése.

BEKÜLDÖTT ANYAGOK:

A FURminator mindig értékeli, ha a vásárlói kapcsolatba lépnek vele, és várja a FURminator termékekkel, köztük az internetes szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményeket. Ugyanakkor a FURminator üzletpolitikája nem teszi lehetővé, hogy olyan kreatív ötleteket, javaslatokat, találmányokat és anyagokat fogadjon el vagy vizsgáljon meg, amelyek kéretlenül érkeznek. Ennek értelmében nyomatékosan felszólítjuk, hogy ne küldjön nekünk eredeti kreatív anyagokat, találmányokat vagy ötleteket. Természetesen nagyra becsüljük visszajelzését a szolgálatatásainkról és termékeinkről, de kérjük, hogy kommentjeiben szorítkozzon szolgáltatásainkra és termékeinkre, és ne közöljön semmilyen kreatív ötletet, találmányt, javaslatot vagy anyagot.

Amennyiben az erre vonatkozó kifejezett kérésünk ellenére kreatív javaslatokat, ötleteket, jegyzeteket, rajzokat, koncepciókat, találmányokat vagy más információt küld nekünk (összefoglalóan, „Információt”), ezt az Információt a FURminator tulajdonának tekintjük, és az is marad. Az Információ semmilyen része nem kötelezi a FURminatort semmire, és nem vonható felelősségre, ha felhasználja vagy közzéteszi az Információ bármely részét.

A FURminator az előzőek korlátozása nélkül exkluzív jogot formál az Információ mind a most ismert, mind a később keletkező, minden fajta és természetű jogaira világszerte, és jogában áll az Információ bármilyen, kereskedelmi vagy egyéb célra való korlátozás nélküli felhasználása, az Információ forrásának bárminemű kompenzálása nélkül.

VERSENYEK:

A FURminator honlapokon meghirdetett játékokban, kvízekben, versenyeken, és egyéb hasonló tevékenységekben csak tizennyolc (18) évesnél idősebbek vehetnek részt.

JOGHATÓSÁGI KÉRDÉSEK:

Az ezen az oldalon található információ csak német lakosoknak szól. A FURminator nem jelenti ki, hogy az ezen az oldalon található anyagok megfelelőek vagy elérhetőek Németországon kívül is. Azok, akik Németországon kívüli helyszínről döntenek úgy, hogy megnyitják ezt a honlapot, önszántukból tesznek így, és felelősséget kell vállalniuk a helyi törvények előtt, amennyiben és amilyen mértékben ez releváns.

A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE:

Ez a megállapodás addig érvényes, míg bármely fél fel nem mondja. Ön bármikor felmondhatja a megállapodást azáltal, hogy megsemmisíti az összes FURminator honlapról származó anyagát, minden kapcsolódó dokumentumot, másolatot és telepítést, akár ennek a megállapodásnak keretében keletkeztek, akár nem. A jelen megállapodást a FURminator azonnali hatállyal, külön értesítés nélkül felmondja, amennyiben a FURminator megítélése szerint Ön a jelen megállapodás bármely feltételét vagy előírását nem teljesíti. Felmondás esetén köteles megsemmisíteni az összes FURminator honlapról származó anyagát, minden kapcsolódó dokumentumot, másolatot és telepítést, akár ennek a megállapodásnak keretében keletkeztek, akár nem. A FURminator fenntartja a jogot, hogy bármikor változtasson vagy töröljön az Oldalak anyagából, és bármikor átdolgozhatja ennek a Megállapodásnak a feltételeit is, frissítve ezt a bejegyzést. Minden ilyen átdolgozás kötelező érvényű a felhasználóra, ezért időszakosan térjen vissza erre az oldalra, hogy átnézze a Megállapodás aktuális feltételeit.

Bár a FURminator minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy pontos és friss információt közöljön Oldalain, nem állítja és nem garantálja a pontosságot. A FURminator nem vállal felelősséget semmilyen, az Oldalakon előforduló hibákért vagy hiányosságokért. A FURminator nem ellenőrizte az összes olyan weboldalt, amely kapcsolódik a saját Oldalaihoz, és nem felelős semmilyen más weboldalon található tartalomért. Más, külső oldalakra saját felelősségére kattint át.

Noha a FURminator időről időre monitorozhatja és ellenőrizheti Oldalain a beszélgetéseket, chateket, posztolásokat, sugárzásokat, híroldalakat és más párbeszédeket („Dialógus”), a FURminatornak ez nem kötelessége, és semmilyen felelősséget nem vállal az Oldalain található Dialógussal kapcsolatban, illetve semmilyen hibával, jó hírnév megsértésével, rágalmazással, becsületsértéssel, hiányosságokkal, hazugságokkal, obszcén, pornográf, profán tartalmakkal, veszélyes vagy pontatlan információkkal kapcsolatban, amelyek az Oldalai bármely tartalmában találhatók. A FURminator nem monitorozza és ellenőrzi a külső oldalak vagy más, az Oldalaihoz linkelt oldalak tartalmát, így semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen külső Oldalak tartalmával kapcsolatban, illetve semmilyen hibával, jó hírnév megsértésével, rágalmazással, becsületsértéssel, hiányosságokkal, hazugságokkal, obszcén, pornográf, profán tartalmakkal, veszélyes vagy pontatlan információkkal kapcsolatban, amelyek azokon találhatók.

Tilos közölni vagy továbbítani törvénybe ütköző, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, felkavaró, pornográf vagy vulgáris anyagokat, illetve olyan anyagot, mely bűncselekménynek minősül, polgári jogi felelősséget vet fel vagy más módon jogsértő magatartásnak minősül vagy ilyen magatartásra ösztönöz.

AZ EZEN AZ OLDALON TALÁLHATÓ ANYAGOKAT JELENLEGI ÁLLAPOTUKBAN BIZTOSÍTJUK, MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL. A FURMINATOR A HATÁLYOS JOG ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELUTASÍTJA, HOGY KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VÁLLALJON, TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM CSUPÁN A KERESKEDELMI JÓTÁLLÁS ÉS EGY BIZONYOS RENDELTETÉSI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG TEKINTETÉBEN. A FURMINATOR NEM GARANTÁLJA, HOGY AZ ANYAGOKBAN TALÁLHATÓ FUNKCIÓK SZÜNETMENTESEN ÉS HIBAMENTESEN MŰKÖDNEK, HOGY A HIBÁKAT KIJAVÍTJA, VAGY HOGY EZ AZ OLDAL, ILLETVE A SZERVER, AMELYEN ELÉRHETŐ, NEM TARTALMAZ VÍRUST VAGY MÁS KÁROS ELEMET. A FURMINATOR NEM GARANTÁLJA ÉS NEM TESZ KIJELENTÉSEKET AZ EZEKEN AZ OLDALAKON TALÁLHATÓ ANYAGOK HASZNÁLATÁVAL VAGY ANNAK EREDMÉNYÉT TEKINTVE A HELYESSÉGÜKKEL, PONTOSSÁGUKKAL, MEGBÍZHATÓSÁGUKKAL ÉS EGYEBEKKEL KAPCSOLATBAN. ÖN (ÉS NEM A FURMINATOR) VÁLLALJA A MINDENNEMŰ SZÜKSÉGES SZERVIZELÉS, JAVÍTÁS ÉS HELYESBÍTÉS KÖLTSÉGÉT: A HATÁLYOS JOG NEM MINDEN ESETBEN ENGEDÉLYEZI A VÉLELMEZETT GARANCIA KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTIEK NEM BIZTOS, HOGY VONATKOZNAK ÖNRE.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

A FURminator az Oldalai tartalmát csak tájékoztatási céllal teszi közzé, az általános érdeklődést és szórakoztatást szem előtt tartva. Az Oldalak használatával ezennel beleegyezik, hogy nem hagyatkozik semmilyen itt található információra. A FURminator semmilyen körülmények között, beleértve de nem kizárólagosan a gondatlanságot, nem vonható felelősségre, ha Ön ezekre az információkra hagyatkozik, valamint a FURminator nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen, járulékos, speciális, származtatott, közvetett, vagy büntető jellegű károkért, amelyek a jelen Oldalai vagy az azokhoz csatolt oldalak használatából illetve használhatatlanságából adódnak, akkor is, ha a FURminatornak vagy egy hivatalos képviselőjének felhívták a figyelmét a lehetséges károkra. A hatályos jog nem minden esetben engedélyezi a felelősség hárítását vagy korlátozását a járulékos vagy származtatott károk esetén, így a fentiek nem biztos, hogy vonatkoznak Önre. Semmilyen esetben sem szárnyalhatja túl a FURminator felelősségvállalása az Önt ért károkért, veszteségekért és jogorvoslatért (akár szerződés révén, akár sérelemdíj /beleértve, de nem kizárólagosan a gondatlanságot/, akár más) azt az összeget, amelyet Ön fizet azért, hogy elérje ezeket a Oldalait (ha fizet érte).

EGYÉB:

Jelen megállapodás vonatkozásában a német törvények az irányadók és azoknak megfelelően értelmezendő, és felek megállapodnak, hogy a német bíróságok kizárólagos joghatóságának vetik alá magukat. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy bármilyen okból érvényesíthetetlennek bizonyul, a kérdéses rendelkezést a jelen megállapodástól elválaszthatónak kell tekinteni, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és érvényesíthetőségét. Jelen megállapodás, tárgyára vonatkozóan, a felek közötti teljes megállapodást tartalmazza.

Jelen weboldal tartalmának szerzői jogai a FURminatort illetik. Minden jog fenntartva. Az oldalon található információhoz való hozzáférés és használata a Felhasználási Megállapodás tárgya.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:

Az oldalon gyűjtött felhasználói adatokat összesített kutatásra, promóciós célokra és az oldal jövőbeni fejlesztéshez használjuk fel.

Hogy megvédjük regisztrált felhasználóink személyiségi jogait, a megadott információkat nem adjuk el és nem továbbítjuk harmadik félnek. A kétségek elkerülése végett kijelentjük, hogy az Ön adatait csak a FURminator használja fel.

Ez a weboldal Google Analyticset használ, amely egy webelemző szolgáltatás a Google, Inc-től („Google”). A Google Analytics cookie-kat (sütiket) használ, amelyek szöveges fájlok az Ön számítógépére helyezve, annak elemzésére, hogyan használják az oldalt a felhasználók. A cookie által generált információ az Ön weboldal-használatáról a Google egyesült államokbeli szerveire kerül át és ott tárolódik.

Amennyiben az IP cím anonimizálás aktív ezen a weboldalon, az Ön IP címét az Európai Unió tagállamain belül vagy más, az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás résztvevőinek területén rövidítik le. Csak kivételes esetekben jut el a teljes IP cím az egyesült államokbeli Google-szerverre, hogy ott rövidítsék le. Ezen a weboldalon aktív az IP cím anonimizálás.

A Google ezt az információt a honlap üzemeltetőjének megbízása alapján arra használja, hogy kiértékelje az Ön honlap-használatát, jelentéseket készítsen a honlap üzemeltetője számára az oldal használatáról, és a honlap aktivitásaival és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által megküldött IP-címet nem kapcsolják össze a Google tulajdonában lévő egyéb adatokkal. Ön a böngésző megfelelő beállításaival megakadályozhatja a sütik használatát. Azonban vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlap összes funkcióját. Ezenkívül módjában áll, hogy a jövőre nézve elutasítsa a Google Analytics adatrögzítését. Ehhez le kell töltenie, és aktuális webböngészőjében telepítenie kell a Google Analytics kikapcsolására szolgáló böngésző-kiegészítőt:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Érdeklődését nagyra értékeljük, és reméljük, élvezi a FURminator oldalakon töltött időt.

TOVÁBBI KAPCSOLAT:

Lépjen velünk kapcsolatba levélben:

FURminator Pet Products GmbH, An der Schwanemühle 2, D-49326 Melle vagy E-mail: consumerservice.pet@eu.spectrumbrands.com

© Spectrum Brands Inc., 2018

Indítsa újra a termék keresés?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique