nl

Talen

Algemene verkoopsvoorwaarden

Privacybeleid

We nemen de beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens uiterst serieus en voldoen aan de toepasselijke nationale en Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. In het volgende gedeelte geven we in hoofdlijnen weer op welke wijze we gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, inclusief en in het bijzonder welke informatie en persoonlijke gegevens we opslaan en wat we ermee doen.

Op bepaalde aanbiedingen en diensten die we via onze website aanbieden, kan aanvullende of afwijkende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming van toepassing zijn. De aangegeven regelgeving(en) zullen aan u worden verstrekt binnen het kader van onze aanbieding of dienst, en deze zullen voorrang hebben op de volgende bepalingen.

1.     Verantwoordelijke instantie


De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, verwerken en het gebruik van uw persoonlijke gegevens is volgens de Duitse wet op de gegevensbescherming FURminator Pet Products GmbH, An der Schwanemühle 2, D-49326 Melle, Germany
/Duitsland.

2.     Het verzamelen, de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens

2.1.      Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als specifieke gegevens met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Hieronder vallen in het bijzonder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum, alsook uiteenlopende door u verstrekte voorraadgegevens in het kader van een online order, een registratie, het creëren van een klantenaccount of een door u via het contactformulier gestelde vraag (hierna te noemen de „gegevens“).

De statistische gegevens die we om technische redenen verzamelen als u onze website bezoekt, en die niet direct aan u als persoon kunnen worden gekoppeld, vallen niet onder deze bepalingen voor gegevensbescherming. Onder dergelijke statistische gegevens valt informatie over het aantal keren dat u onze website bezoekt, hoeveel tijd u op onze website doorbrengt, de pagina's die u bezoekt en informatie over uw browser(s), IP-adres, software- en hardwarekenmerken. Deze informatie wordt anoniem verzameld en verwerkt om gegevens te verkrijgen over het gebruik van onze website, zodat deze dienovereenkomstig kan worden geoptimaliseerd.

2.2.      Het verzamelen, de verwerking en het gebruik van uw gegevens

Het is in het algemeen mogelijk om onze website te gebruiken zonder gegevens in te voeren. Voor zover via onze webpagina's gegevens worden verzameld, gebeurt dit waar mogelijk op vrijwillige basis.

Alle gegevens die in het kader van onze zakelijke relatie met u worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel dat werd aangegeven op het moment dat u de desbetreffende gegevens invoerde. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die nodig zijn om een door u gestelde vraag te kunnen beantwoorden, om de overeenkomst die met u is aangegaan te kunnen verwerken, om eventuele bestelde artikelen te bezorgen, om betalingen te verwerken, alsook gegevens voor advertentiedoeleinden en in het bijzonder voor het verzenden van e-mailnieuwsbriefen (zie artikel 3) of voor het technisch beheer.

De eerste keer dat u contact met ons opneemt, maken we een profiel van u in onze database. Alle verdere gegevens die u vervolgens aan ons verstrekt, worden aan uw profiel toegevoegd.

Indien u gegevens verstrekt over enige andere persoon, zoals de naam van uw echtgenoot of echtgenote of van collega's op uw werk, gaan we ervan uit dat u de daarvoor benodigde toestemming hebt verkregen van de betrokken persoon of personen voordat u de desbetreffende gegevens verstrekt. 

Personen jonger dan 18 jaar mogen geen gegevens aan ons verstrekken zonder toestemming vooraf van hun ouders of wettelijke voogd.

Onze gegevens worden alleen overgedragen aan derden, in het bijzonder aan door ons gecontracteerde instanties, wanneer dit noodzakelijk is voor de implementatie en uitvoering van bepaalde acties en indien u vooraf toestemming hebt verleend voor een dergelijke overdracht. Voor zover we contracten afsluiten met andere bedrijven om namens ons taken uit te voeren in het kader van een gegevensverwerkingsovereenkomst en we uw gegevens voor dit doel doorsturen, zijn het desbetreffende bedrijf of de bedrijven verplicht om uw gegevens te beschermen en mogen deze uitsluitend voor het omschreven, specifieke doel worden gebruikt.

3.   Een abonnement nemen op onze mailinglijst voor e-mails


Wanneer u zich abonneert op onze e-mailmailinglijst, zullen we de met uw uitdrukkelijke toestemming verstrekte gegevens gebruiken om u per kwartaal een e-mailnieuwsbrief toe te zenden. U abonneert u door uw e-mailadres en uw land op te geven. Eventuele aanvullende informatie wordt verstrekt op vrijwillige basis en wordt gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief af te stemmen op uw interesses. De nieuwsbrieven bevatten actuele aanbiedingen, nieuws en informatie over onze producten. 

We proberen onze diensten voortdurend te verbeteren. Hiertoe evalueren we de verzonden e-mailnieuwsbrieven. Zo wordt er nagegaan of de opgegeven e-mailadressen bestaande e-mailadressen zijn, of de nieuwsbrief geopend is, welke links in de nieuwsbrieven zijn gebruikt en of er enige reactie of een retourbericht is ((automatisch) antwoord, foutbericht, enzovoort.).

U kunt het abonnement op onze e-mailnieuwsbrief te allen tijde opzeggen, zonder reden en met onmiddellijke ingang. U kunt dit doen door gebruik te maken van de opzeglink ("unsubscribe") onder aan onze e-mailnieuwsbrieven, door gebruik te maken van ons contactformulier of door een e-mail te verzenden naar consumerservice.pet@eu.spectrumbrands.com

4.     Cookies

Voor meer informatie over ons cookiebeleid klikt u hier.

5.     Gegevensbeveiliging

We doen ons uiterste best en gebruiken alle technische en organisatorische middelen die we tot onze beschikking hebben om uw gegevens zo op te slaan, dat derden zich geen toegang kunnen verschaffen tot uw gegevens. 

Alle gegevens worden opgeslagen op servers die voldoen aan de hoogste beveiligingsnormen, zodat eventuele pogingen van derden om toegang tot de gegevens te verkrijgen kunnen worden voorkomen. 

6.     Rechten om toegang te verkrijgen tot uw gegevens en om deze te wijzigen, verwijderen en te blokkeren

U kunt te allen tijde een schriftelijk verzoek indienen en gratis informatie ontvangen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, over hun herkomst, over de ontvangers en de reden voor de verwerking ervan.

Verder hebt u te allen tijde het recht om uw gegevens te wijzigen, te blokkeren of te verwijderen.

U kunt hierover contact met ons opnemen via e-mail, fax of brief:

8in1 Pet Products GmbH

An der Schwanemühle 2

D-49326 Melle

consumerservice.pet@eu.spectrumbrands.com

We zullen uw gegevens verwijderen, wijzigen of blokkeren in overeenstemming met de toepasselijke rechtelijke bepalingen.

© Spectrum Brands Inc., 2019


Start uw product zoeken?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique