si

Jeziki

Pogoji

PRED UPORABO SPLETNE STRANI POZORNO PREBERITE TE POGODBENE POGOJE IN IZJAVO O ZASEBNOSTI Z uporabo te spletne strani (kt je določeno v nadaljevanju) se strinjate z naslednjimi pogoji. Če se s temi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate te spletne strani.

OMEJITEV UPORABE MATERIALOV:

To spletno stran  zagotavlja podjetjeFURminator Pet Products GmbH  in/ali njegove podružnice (tu navedeno kot "FURminator", "mi", "nas", ali "naše"). Gradiv s spletne strani furminator.net ali katere koli druge spletne strani, ki je v lasti, uporabljana, licencirana ali nadzorovana s strani FURminator ("Strani") ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati na spletu, posredovati, ali razširjati na kakršen koli način, razen v obliki kopiranja gradiv na en sam računalnik, izključno za vašo osebno, nekomercialno domačo uporabo, v kolikor s tem ne kršite avtorskih pravic ali drugih zaščitenih pravic. Spreminjanje gradiv ali njihova uporaba v druge namene predstavlja kršitev avtorskih in drugih lastninskih pravic podjetja FURminator. Za namene te pogodbe je uporaba teh gradiv na drugih spletnih straneh ali omrežnih računalniških okoljih prepovedana.

Vsa prenesena programska oprema s teh strani, vključno z datotekami, podobami, ki so vključene v ali narejene s programsko opremo, kot tudi s podatki, ki spremljajo to programsko opremo (skupaj "Programska oprema"), je licencirana oz. registrirana s strani FURminator. FURminator vam s tem ne prenese lastninskih pravic do Programske opreme. Ste lastnik medija oz. nosilca, na katerem se nahaja programska oprema, vendar pa FURminator še naprej ohranja vse in popolne lastninske pravice do Programske opreme ter vseh intelektualnih pravic, ki so v njej vsebovane. Ne smete razširjati, prodajati, dekompilirati, izvajati povratnega inženiringa, razstavljati, ali kako drugače spreminjati Programske opreme v obliko, ki je razumljiva za uporabnike.

STALIŠČA:

FURminator si želi povratnih informacij svojih strank in spodbuja komentarje glede proizvodov FURminator , vključno s telefonskimi storitvami FURminator. Vendar pa politika podjetja FURminator ne dopušča sprejemanja ali upoštevanja kreativnih idej, predlogov, izumov ali materialov, razen tistih, ki jih je samo naročilo. Iz tega razloga moramo vztrajati na tem, da nam ne pošiljate izvirnih kreativnih materialov, izumov ali idej. Sicer cenimo vaše povratne informacije o naših storitvah in proizvodih, vendar vas prosimo, da ste jasni in določni v svojih komentarjih o naših storitvah in proizvodih, ter da nam ne posredujete kreativnih idej, izumov, predlogov ali materialov.

Če na navkljub naši prošnji, da nam ne pošiljate kreativnih materialov, vseeno pošljete kreativne predloge, ideje, opombe, risbe, koncepte, izume ali druge podatke (skupaj "Podatki"), bodo ti Podatki upoštevani kot in bodo ostali last FURminator. Nobeden od podatke ne bo predmet kakršne koli obveznosti o zaupnosti s strani FURminator, FURminator pa ne bo odgovoren za kakršno koli uporabo ali razkritje katerega koli Podatka.

Brez omejitev glede zgoraj navedenega, je FURminaotr izključni lastnik vseh do sedaj znanih ali v prihodnosti obstoječih pravic do kakršnih koli Podatkov v celotnem vesolju ter je upravičen do neomejene uporabe podatkov za kakršen koli namen, komercialen ali siceršnji, brez nadomestila ali odškodnine ponudniku oz. dobavitelju teh Podatkov.

TEKMOVANJA:

Vsi sodelujoči v vseh igrah, kvizih, tekmovanjih ali drugih dejavnostih na kateri koli od spletnih strani FURminator morajo biti stari (18) let ali starejši.

PRAVNA VPRAŠANJA:

Podatki vsebovani na tej spletni strani so namenjeni zgolj za prebivalce Slovenije. FURminator nikjer ne navaja ali predvideva, da so gradiva na tej spletni strani ustrezna za uporabo izven Nemčije. Tisti, ki do spletne strani dostopajo z lokacij, ki se nahajajo izven Slovenije, to storijo na lastno pobudo in so odgovorni za upoštevanje lokalnih zakonov, če se nanašajo ter v obsegu, v katerem se nanašajo.

PRENEHANJE:

Ta pogodba je veljavna, dokler je ne prekineta obe pogodbeni stranki. To pogodbo lahko kadar koli prekinete, tako da uničite vsa gradiva, ki ste jih pridobili s katere koli in vseh Strani FURminaotr, kot tudi vse dokumente in kopije ter njihove namestitvene različice, izvedene bodisi pod temi pogodbenimi pogoji ali drugače. Ta pogodba preneha nemudoma in brez obvestila s strani FURminator, če po izključni presoji FURminator niste izpolnili katerega koli od teh pogodbenih pogojev ali določb. Po prenehanju pogodbe morate uničiti vsa gradiva, ki ste jih pridobili s te Strani, ali katere koli druge Strani FURminator, kot tudi vse tozadevne kopije, izvedene bodisi pod temi pogodbenimi pogoji ali drugače. FURminator si pridržuje pravico do sprememb ali izbrisa gradiv s teh Strani, obenem pa lahko kadar koli spremeni pogoje te Pogodbe, tako da posodobi to spletno objavo. Vsak tovrstna sprememba je za vas zavezujoča, zato morate redno obiskovati so spletno stran in preverjati trenutne pogoje te Pogodbe.

FURminator si po svojih najboljših močeh prizadeva na svojih Straneh posredovati natančne in posodobljene podatke, vendar pa ne jamči ali zagotavlja njihove dejanske ustreznosti. FURminator ne prevzema nobene obveznosti ali odškodninske odgovornosti za kakršne koli napake ali izpustitve v vsebini teh Strani. FURminator ni pregledal vseh Strani, ki so ali bi bile lahko povezane z njihovimi, ter ni odgovoren za vsebino katere koli od spletnih strani, ki vodijo z njihovih Strani, ali katerih koli spletnih strani, ki so povezane s temi Stranmi. Vaše povezovanje s spletnimi stranmi, ki vodijo s Strani FURminator, predstavlja vaše izključno tveganje.

FURminator lahko občasno nadzoruje ali preverja razprave, pogovore, objave, prenose, oglasne deske in druge dialoge ("Dialog") na svojih Straneh, vendar pa FURminator tega ni obvezan oz. dolžan izvajati ter ne prevzema nobene obveznosti ali odškodninske odgovornosti, ki bi izhajale iz Dialogov vsebovanih na njihovih Straneh, ali za kakršno koli napako, klevetanje, obrekovanje, žalitev, izpustitev, neresnico, obscenost, pornografijo, kletvico, nevarnost ali netočnost, ali kateri koli drugi podatek, ki bi bil vsebovan na teh Straneh. FURminator ne nadzoruje ali preverja vsebine spletnih strani, ki vodijo z njihovih Strani, ali spletnih strani in portalov, ki bi bili povezani z njihovimi Stranmi, ter ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti, ki bi izhajala iz vsebine omenjenih spletnih strani, ali za kakršno koli napako, klevetanje, obrekovanje, žalitev, izpustitev, neresnico, obscenost, pornografijo, kletvico, nevarnost ali netočnost, ali kateri koli drugi podatek, ki bi bil tam vsebovan.

Prepovedano je objavljati ali posredovati vsako nezakonito, grozeče, obrekljivo, žaljivo, obsceno, pornografsko gradivo ali gradivo, ki bi vsebovalo kletvice, kot tudi kakršno koli gradivo, ki bi lahko spodbujalo dejanja, ki bi bila upoštevana kot kaznivo dejanje, ali povzročilo civilnopravno odgovornost, ali na kakršen koli drug način kršilo zakon.

GRADIVA NA TEJ STRANI SO PREDLOŽENA V "ZATEČENEM STANJU" IN ZA NJIH NE VELJAJO KAKRŠNA KOLI JAMSTVA, BODISI IZRECNA BODISI IMPLICIRANA. FURMINATOR V POLNI MERI, KI JO DOPUŠČA NANAŠAJOČI SE ZAKON, ZAVRAČA VSAKRŠNO ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST, JAMSTVA, BODISI IZRECNA BODISI IMPLICIRANA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA IMPLICIRANO JAMSTVO PRODAJNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. FURURMINATOR NE JAMČI, DA BODO FUNKCIJE VSEBOVANE V TEH MATERIALIH DELOVALE NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK, DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE, ALI DA SO TE STRANI IN SERVERJI, KI JIH OMOGOČAJO BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT. FURMINATOR NE JAMČI IN NE ZAGOTAVLJA TER NE DAJE OBLJUB V ZVEZI Z UPORABO ALI REZULTATOV UPORABE GRADIV NA TEH STRANEH, GLEDE NJIHOVE USTREZNOSTI, NATANČNOSTI, ZANESLJIVOSTI, ITD. VI (IN NE FURMINATOR) BOSTE MORALI KRITI VSE STROŠKE ZA POTREBNE SERVISE, POPRAVILA ALI SPREMEMBE: VELJAVNI NANAŠAJOČI SE ZAKON MORDA NE DOPUŠČA NEUPOŠTEVANJA NAZNAČENEGA JAMSTVA, ZATO SE ZGORNJA IZJEMA MORDA NE NANAŠA NA VAS.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

FURminator zagotavlja vsebine za svoje Strani zgolj v informativne namene in za vaše splošne interese in zabavo. Z uporabo teh Strani se strinjate, da se ne boste zanašali na podatke, ki so vsebovane na njih. Pod nobenim pogojem, vključno z, a ne omejeno na malomarnost, FURminator ne bo odgovoren za vaše znašanje na katere koli tovrstne podatke in ne bo odškodninsko odgovoren za kakršno koli neposredno, naključno, posebno, posledično, posredno škodo ali kazenske odškodnine, ki bi izhajale iz uporabe ali nezmožnosti uporabe gradiv na teh Straneh, ali gradiv na katerih koli spletnih straneh, ki bi bile povezane s temi Stranmi, tudi če je bil FURminator ali njegovi posredniki oz. zastopniki obveščeni o možnosti takšne škode. Veljavni nanašajoči se zakon morda ne dopušča omejevanja ali izključitve odškodninske odgovornosti ali odgovornosti za posledično škodo, zato zgornje omejitve ali izključitve morda ne veljajo za vas. V nobenem primeru skupna odškodninska odgovornost FURminator do vas za vse škode, izgube in vzroke dejanj ali tožb (bodisi pogodbeno, zaradi škodnih dejanj (vključno z, vendar ne omejeno na malomarnost) ali drugače) ne bo presegla zneska, ki ste ga plačali vi, če ste ga sploh plačali, za dostop do teh Strani.

DRUGO:

Ta pogodba je zasnovana in bo uporabljana v skladu z nemško zakonodajo in pogodbene stranke se strinjajo z izključno pristojnostjo nemških sodišč. Če bi bila katera od določb te pogodbe nezakonita, neveljavna, ali če je iz kakršnega koli razloga ne bi bilo mogoče uveljaviti, bo odstranjena iz te pogodbe in ne bo imela nobenega vpliva na veljavnost in izvršljivost katere koli od preostalih določb. To je celotna vsebina pogodbe, sklenjene med pogodbenima strankama.

Celotna vsebina te spletne strani je zaščitena z avtorskimi pravicami FURminator. Vse pravice pridržane. Uporaba in dostop do podatkov na tej strani sta odvisna od pogodbe o uporabi.

IZJAVA O VARSTVU PODATKOV:

Podatki o uporabnikih, ki bodo zbrani na tej spletni strani, bodo uporabljeni za agregatne raziskave, v promocijske namene ter za prihodnji razvoj te spletne strani.

Zaradi zagotavljanja varovanja zasebnosti naših registriranih uporabnikov, vaši podatki ne bodo prodani ali posredovani tretjim strankam. V izogib dvomov bo vaše podatke uporabljal zgolj FURminator.

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uporablja “piškotke”, ki predstavljajo podatkovne datoteke, nameščene na vašem računalniku, in pomagajo vaši spletni strani pri analizi načinov, na katere uporabniki uporabljajo to stran. Podatki, ki jih piškotki zberejo o vaši uporabi spletne strani, bodo posredovani Googlu, ki jih bo shranil na serverjih v ZDA .

V primeru, da je na tej spletni strani vključena IP-anonimizacija, bo vaš IP-naslov skrajšan na območju držav članic EU ali drugih pogodbenih strank pogodbe v EGS. Zgolj v izjemnih primerih bo celoten IP-naslov najprej prenesen na Googlov server v ZDA in šele nato skrajšan. IP-anonimizacija je vključena na tej spletni strani.

Google bo te podatke uporabljal v imenu upravljavca te spletne strani, za potrebe ocenjevanja vaše uporabe te spletne strani, za zbiranje poročil o dejavnosti spletne strani upravljavce spletne strani in za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z dejavnostjo spletne strani in uporabe spleta.

IP-naslovs, ki ga vaš spletni brskalnik posreduje v okviru Google Analytics, ne bo povezan z nobenim drugim podatkom, ki ga hrani Google. Uporabo piškotkov lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v vašem spletnem brskalniku, vendar pa v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Uporabite lahko tudi možnost izvzetja od sledenja v Google Analytics, kar velja tudi v prihodnje, tako da si naložite in namestite dodatek za spletni brskalnik Google Analytics Opt-out: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Cenimo vaše zanimanje in upamo, da boste uživali v vašem obisku naših spletnih strani FURminator.

KONTAKT V PRIHODNJE:

Stopite v stik z nami po pošti, na naslov:

FURminator Pet Products GmbH, An der Schwanemühle 2, D-49326 Melle ali prek spletne pošte na: consumerservice.pet@eu.spectrumbrands.comt

© Spectrum Brands Inc., 2018

Novo iskanje izdelkov?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique