Hledat produkty a zboží

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu a důvěrnost údajů pokládáme za velmi důležité a stejně tak je nutné, aby byly v souladu se všemi platnými vnitrostátními a evropskými právními předpisy na ochranu údajů. Níže popisujeme, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a používáme údaje, zejména jaké informace a osobní údaje uchováváme a jak s nimi nakládáme.

Pro některé nabídky nebo služby, které zpřístupňujeme prostřednictvím webové stránky www.furminator.net/cs-cz/ (včetně losování cen, záruky vrácení peněz, péče o zvířata a účasti v našem klubu chovatelů), mohou platit samostatné podmínky a ujednání. Tato dodatečná ustanovení budou zmíněna v rámci naší nabídky nebo služby. Přečtěte si je a vezměte je v potaz v souvislosti s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

1. Správce

Správce vašich osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně údajů („GDPR“) je

8IN1 PET PRODUCTS GMBH
An der Schwanemühle 2
49324 Melle, Germany („my“ nebo „nám“).

2. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

2.1. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou definovány jako veškeré informace související s identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou. Identifikovatelná osoba je ta, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor jako jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

To zahrnuje například vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu, datum narození a dále všechny údaje, které nám poskytnete ve spojení s online objednávkou, registrací, vytvořením zákaznického účtu nebo odesláním dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře („Osobní údaje“).

Statistické údaje, které shromažďujeme z technických důvodů, když navštívíte naši webovou stránku, a které anonymizujeme, aby nemohly být přímo spojeny s vaší osobou, nejsou předmětem těchto Zásad ochrany osobních údajů. Tyto statistické údaje zahrnují informace o počtu vašich návštěv na naší webové stránce, času stráveném na naší webové stránce, navštívených stránkách, informací o použitém prohlížeči (prohlížečích) – všechny takové údaje používáme způsobem, jenž neumožňuje identifikaci jednotlivce. Tyto informace se shromažďují a zpracovávají anonymně, abychom zjistili, jakým způsobem se naše webová stránka používá, a podle toho jsme ji optimalizovali. Přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie, kde naleznete další informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme statistické údaje prostřednictvím souborů cookie.

2.2. PRÁVNÍ ZÁKLADY SHROMAŽĎOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše webové stránky je možné používat bez nutnosti zadávat jakékoli osobní údaje. Pokud naše webové stránky shromažďují osobní údaje, děje se tak na dobrovolné bázi, kdykoli je to možné.
Budeme shromažďovat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. V kapitole 2.2. naleznete několik užitečných informací o příslušných podrobnostech.

Jestliže navštívíte naši webovou stránku pouze z informačního důvodu, např. za účelem získání informací o nás nebo našich produktech, tj. neprovedete registraci a ani nám jiným způsobem neposkytnete informace o své osobě, budeme shromažďovat osobní údaje pouze prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií, které jsou blíže popsány v našich Zásadách používání souborů cookie. Shromažďujeme tyto osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR: např. vaši IP adresu, datum a čas žádosti, vaše časové pásmo, stav přístupu / stavový kód HTTP, obsah požadavku (specifická stránka), každé přenesené množství dat, prohlížeč, který používáte, a verzi softwaru prohlížeče, webovou stránku, ze které žádost pochází, operační systém a jeho rozhraní a jazyk.

Pokud otevřete naši webovou stránku kvůli některému z níže uvedených důvodů, přečtěte si bližší podrobnosti v následujících kapitolách:

2.2.1. Pro obchodní vztah

Budeme shromažďovat a zpracovávat vaše jméno, e-mailovou adresu a jakékoli další informace, které nám poskytnete pro správu obchodního vztahu mezi námi, např. odpověď na váš dotaz, pro zpracování smlouvy uzavřené s vámi nebo pro účely technické administrace, kterou je zapotřebí vykonat ve spojení s naším obchodním vztahem. Právním základem zpracování je nutnost zpracování vašich osobních údajů za účelem plnění příslušné smlouvy (smluv) s vámi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Tyto osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání našeho obchodního vztahu. Pokud mezi námi neproběhnou žádné transakce nebo komunikace po dobu tří let, odstraníme nebo anonymizujeme vaše osobní údaje, jestliže nebudeme mít zákonnou povinnost uchovávat je déle.

2.2.2. Přihlášení k odběru newsletteru a analýza používání newsletteru

a) Přihlášení k odběru

Pokud se zapíšete na seznam adresátů pro příjem našeho e-mailového newsletteru, použijeme vaše osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, abychom vám pravidelně zasílali e-mailové newslettery, jež vás budou informovat například o aktuálních zajímavých tématech nebo nabídkách.

Budete muset uvést svou e-mailovou adresu a můžete být požádáni o poskytnutí obecných informací o svém zvířeti za účelem registrace a příjmu informací relevantních pro vaše zvíře. Můžeme také zpracovávat podrobnosti v souvislosti s odesíláním newsletterů, např. příjemci a čas odeslání. Newslettery mohou obsahovat aktuální nabídky, kvízy, obecné tipy k péči o zvířata a jejich chovu, novinky a jiné informace o našich produktech a také obecná doporučení a informace týkající se záležitostí souvisejících s našimi produkty. Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s agenturami třetích stran (včetně CreativeRace a Speed Communications), které spravují naše databáze CRM pro registraci odebírání newslettrů.

Svůj souhlas se zařazením na seznam adresátů pro odběr našeho e-mailového newsletteru můžete kdykoli odvolat, a to bez udání důvodu a s okamžitou platností. Můžete se odhlásit pomocí odkazu ke zrušení odběru uvedeného v zápatí našich e-mailových newsletterů, pomocí našeho kontaktního formuláře nebo odesláním e-mailu na gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com.

Budeme zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje k tomuto účelu, dokud nezrušíte odběr. Potom vaše osobní údaje přesuneme na blokovaný seznam, abychom zajistili, že nebudete znovu kontaktování prostřednictvím našeho newsletteru; vaše osobní údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu.

b) Analýza používání newsletteru

Neustále se snažíme zlepšovat naše služby. V tomto duchu můžeme provádět hodnocení e-mailových newsletterů, které vám zasíláme, např. zda jsou e-mailové adresy příjemců dostupné, zda byl newsletter otevřen, které odkazy v newsletterech byly použity, a zda existuje nějaká reakce nebo zpětná vazba ((automatická) odpověď, chybová zpráva atd.). Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem zjistit, jak jednotlivci používají naše newslettery, abychom mohli zlepšovat naše služby, podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat k tomuto účelu po dobu dvou let. Potom odstraníme nebo anonymizujeme vaše osobní údaje, jestliže nebudeme mít zákonnou povinnost uchovávat je déle.

2.2.3. Recenze produktů (Bazaarvoice)

Shromažďujeme od vás osobní údaje, když odesíláte recenze produktů prostřednictvím naší webové stránky. Tyto informace zahrnují vámi zvolenou přezdívku, e-mailovou adresu, IP adresu, text recenze, vaše hodnocení a také další informace, které dobrovolně poskytnete, např. vaše umístění, věkové rozmezí, pohlaví, podrobnosti o místě zakoupení produktu, podrobnosti o vlastnictví vašeho zvířete nebo fotografie, díky kterým je vaše recenze srozumitelnější nebo zajímavější pro ostatní uživatele.

Poskytnuté údaje budou zpracovány k použití v recenzi produktu a zobrazeny na naší webové stránce, pokud svůj souhlas neodvoláte. My a naši poskytovatelé služeb (viz podrobnosti níže) můžeme použít poskytnutou e-mailovou adresu, abychom vás kontaktovali v souvislosti s vaší recenzí produktu pro administrativní potřeby. Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Budeme sdílet vaše osobní údaje se službou Bazaarvoice, která umožňuje zákazníkům hodnotit naše produkty. Na stránce www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy naleznete bližší informace o tom, jak služba Bazaarvoice zpracovává vaše osobní údaje.

2.2.4. Obsah vytvořený uživatelem

Pokud jste nám udělili svolení použít váš obrázek (obrázky) nebo video (videa) (v souladu s příslušnými podmínkami a ujednáními), např. ve spojení s iniciativou IAMS Pet Pledge, tyto osobní údaje budou zpracovány k použití na naší webové stránce a prostřednictvím kanálů našich sociálních médií, stejně tak našich přidružených společností, v souladu s licencí, kterou jste nám poskytli.

Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Budeme uchovávat osobní údaje obsažené na obrázku (obrázcích) nebo ve videu (videích) na naší webové stránce do konce platnosti kampaně.

2.2.5. Seznam „Najít dodavatele“

Našim obchodním partnerům a dodavatelům produktů nabízíme uvedení v části „Najít dodavatele“ na naší webové stránce.

K registraci potřebujeme název a celou adresu vaší firmy, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, jako např. vaše jméno. Další údaje jako vaše telefonní číslo a webovou stránku můžete poskytnout dobrovolně, což může urychlit proces zapsání do seznamu.

Tyto informace vyžadujeme, abychom mohli zkontrolovat platnost vašeho požadavku a zapsat vás na seznam „Najít dodavatele“, kde se zobrazí umístění vaší prodejny a další informace uvedené výše.

Právním základem tohoto zpracování je plnění příslušné smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud budete zapsáni na seznamu. Vaše údaje budou ze seznamu odstraněny, když odvoláte svůj souhlas, když zjistíme, že informace již nejsou správné a nelze je opravit, nebo když máme jiný oprávněný důvod pro odstranění ze seznamu, např. při ukončení našeho obchodního vztahu nebo když ukončíte odběr našich produktů. Potom vaše údaje z tohoto seznamu ihned vymažeme.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, když nás kontaktujete na adrese gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com, a to bez udání důvodu a s okamžitou platností. Potom vás vymažeme ze seznamu, jak je popsáno výše.

2.2.6. Záruka vrácení peněz

Pokud nás požádáte o refundaci prostřednictvím formuláře záruky vrácení peněz na naší webové stránce, budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v tomto formuláři, včetně jména, adresy, e-mailové adresy, data narození a podrobností ohledně vašeho nákupu a procesu refundace.

Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, neboť zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zpracování vašeho požadavku na refundaci. Budeme uchovávat vaše osobní údaje k tomuto účelu, dokud to bude nutné k jeho plnění, a k účelům plnění případných zákonných, účetních nebo oznamovacích požadavků.

2.2.7. Odhalení padělků / dopadení podvodníků

Pokud prostřednictvím naší webové stránky oznámíte podezřelý padělaný produkt, budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které nám poskytnete ve formuláři, včetně jména, adresy, e-mailové adresy a podrobností ohledně vašeho nákupu a oznámení a také následného procesu.

Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, abychom identifikovali padělané produkty k zajištění blahobytu našich zákazníků a jejich zvířat.

Budeme uchovávat vaše osobní údaje k tomuto účelu, dokud to bude nutné k jeho plnění, a k účelům plnění případných zákonných, účetních nebo oznamovacích požadavků.

2.3. SOUHLAS NEZLETILÝCH OSOB

Osoby mladší 16 let nám nemohou odesílat žádné osobní údaje bez předchozího souhlasu jejich rodičů nebo zákonného zástupce.

2.4. POKUD JSTE UVEDLI SOUHLAS: PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Pokud je právním základem zpracování vašich osobních údajů váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat bez udání důvodů. Pamatujte, že odvolání vašeho souhlasu nebude mít dopad na oprávněnost zpracování údajů před odvoláním. V kapitole 4 níže naleznete bližší podrobnosti o svých právech, která máte v souvislosti s osobními údaji, které o vás uchováváme.

3. Jak sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami

Vedle příjemců třetích stran uvedených v kapitole 2 výše mohou být vaše osobní údaje přenášeny třetím stranám v těchto případech:

 • Našim přidruženým společnostem v rámci skupiny Spectrum Brands;
 • Poskytovatelům služeb třetích stran, mimo jiné včetně poradců a poskytovatelů technologických služeb;
 • Potenciálnímu prodejci nebo kupujícímu v případě prodeje, respektive nákupu některé z firem nebo aktiv skupiny Spectrum Brands, aby vám kupující mohl nadále poskytovat informace a služby;
 • Soudům, arbitrážním orgánům, donucovacím orgánům, regulátorům nebo právním zástupcům, pokud je to nezbytné z hlediska dodržování zákonů nebo uplatnění, výkonu nebo obrany práv či právních nároků.

Pokud uzavřeme smlouvu s jinými společnostmi, aby prováděly úkony naším jménem v rámci dohody o zpracování údajů, a předáme jim vaše osobní údaje pro tento účel, uvedená společnost (nebo společnosti) bude povinna chránit vaše osobní údaje a používat je pouze ke specifickému účelu, který vymezují smlouvy s těmito zpracovateli.

Pokud přenášíme, v závislosti na vašem umístění, osobní údaje do zemí mimo EU/EHS, zavedli jsme patřičné záruky na ochranu vašich osobních údajů, např. uzavření standardních smluvních doložek EU s příjemcem nebo zajištění, aby příjemce byl držitelem certifikace podle štítu na ochranu soukromí.

Můžete si vyžádat další informace o zárukách, které jsme implementovali, např. kopie příslušných záruk, odesláním e-mailu na gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. Každý požadavek zpracujeme v souladu s místními zákony a našimi zásadami a postupy.

4. Vaše práva týkající se osobních údajů

Pokud jsou splněny určité požadavky, můžete mít následující práva podle nařízení GDPR, co se týká osobních údajů, které o vás uchováváme:

 • Právo na přístup, čl. 15 nařízení GDPR: Můžete se nás zeptat, jestli zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, požádat nás o kopii těchto osobních údajů (spolu s některými dalšími podrobnostmi).
 • Právo na opravu, čl. 16 nařízení GDPR: Pokud jsou osobní údaje, které o vás uchováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat o opravu nebo doplnění.
 • Právo na výmaz, čl. 17 nařízení GDPR: Za určitých okolností nás můžete požádat, abychom vymazali nebo odstranili vaše osobní údaje, např. když je již nepotřebujeme nebo když odvoláte svůj souhlas (v relevantních případech).
 • Právo na omezení zpracování, čl. 18 nařízení GDPR: Za určitých okolností nás můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, např. když vznesete námitku proti zpracování.
 • Právo na přenosnost údajů, čl. 20 nařízení GDPR: Za určitých okolností máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, aby se mohly znovu použít.
 • Právo vznést námitku vůči zpracování, čl. 21 nařízení GDPR: Můžete nás kdykoli požádat, abychom ukončili zpracování vašich osobních údajů, a my tak učiníme, pokud:
 • se opíráme o oprávněné zájmy zpracovávat vaše osobní údaje, s výjimkou případů, kdy můžeme prokázat účinné právní odůvodnění pro zpracování; nebo
 • zpracováváme vaše osobní údaje pro přímý marketing.
 • Práva související s automatizovaným individuálním rozhodováním a profilováním, čl. 22 nařízení GDPR: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
 • Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste souhlasili, že můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Podle čl. 77 nařízení GDPR můžete mít také právo, v souladu s platným zákonem, podat stížnost orgánu dohledu ve své zemi, pokud máte pocit, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje platný zákon.

Více informací o svých právech a odpovídajících požadavcích naleznete v informacích poskytovaných Komisí EU na stránce ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en.

Pro uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat následovně:

8IN1 PET PRODUCTS GMBH
DSR Request
An der Schwanemühle 2
49324 Melle, Germany
Phone +49 (0) 54 22 / 1 05 -0
gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

Na váš požadavek odpovíme v souladu s platnými právními předpisy a našimi zásadami a postupy. Můžeme vás požádat o další informace k ověření vaší identity a k bezpečnostním účelům, než vám zpřístupníme požadované informace.

5. Třetí strany

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky než Spectrum Brands (například prostřednictvím stránky „Kde zakoupit“). Odkazy na jiné webové stránky jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují žádné schválení těchto jiných webových stránek.

Když vyberete odkaz na webovou stránku třetí strany, opustíte naši webovou stránku a tyto Zásady ochrany osobních údajů nebudou platit pro údaje shromažďované na jiné webové stránce. Všechny informace, které zpřístupníte na webové stránce třetí strany, se budou řídit zásadami ochrany údajů dané strany. Než poskytnete jakékoli informace, měli byste se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů, kterými se řídí webová stránka třetí strany. Neodpovídáme a ani neručíme za postupy nebo zásady ochrany osobních údajů na jiných webových stránkách než Spectrum Brands. Webové stránky třetích stran používáte na vlastní odpovědnost.

6. Soubory cookie

Chcete-li se dozvědět více informací o našich zásadách používání souborů cookie, klikněte zde a přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie.

7. Bezpečnost dat

Zavedli jsme a udržujeme přiměřená administrativní, fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření určená na ochranu vašich osobních údajů před nezákonným zničením, manipulací, ztrátou, úpravou, neoprávněným zveřejněním či neoprávněným přístupem. Tato bezpečnostní opatření jsou nepřetržitě vylepšována s ohledem na nejnovější technologický vývoj. Naneštěstí přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Přestože se snažíme vaše osobní údaje maximálně chránit, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů v průběhu jejich přenosu k nám; jakýkoli přenos probíhá na vaši odpovědnost.

8. Otázky a kontaktní údaje

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo informací uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů na e-mailu gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. Budeme uchovávat vaše osobní údaje, které obdržíme v souvislosti s vaším dotazem, dokud to bude nutné k plnění účelu odpovědi na vaše otázky, a k účelům plnění případných zákonných, účetních nebo oznamovacích požadavků. Budeme se maximálně snažit vyřešit všechny obavy, které můžete mít s ohledem na zpracování vašich osobních údajů.

© 8in1 Pet Products GmbH, December 2023.