pl

Języki

Dla których ras psów rekomendujemy narzędzia do wyczesywania podszerstka FURminator?

Dla których ras psów rekomendujemy narzędzia do wyczesywania podszerstka FURminator?

Niektóre rasy mają strukturę sierści, która jest różna dla każdego psa. Rasy te są oznaczone gwiazdką (*). Nie wszystkie psy tych ras linieją. Jeśli Twój pies linieje, sprawdzi się narzędzie do wyczesywania podszerstka FURminator.

A

Affenpinscher
Afghan Hound
Airedale Terrier
Akita
Alaskan Klee Kai
Alaskan Malamute
American Bulldog*
American Eskimo Dog
American Pit Bull Terrier*
American Staffordshire Terrier
Anatolian Shepherd
Australian Cattle Dog
Australian Kelpie
Australian Shepherd Dog
Australian Terrier

B

Balkan Hound
Basenji
Basset Hound
Beagle*
Bearded Collie
Belgian Griffon
Belgian Malinois
Belgian Shepherd
Belgian Tervueren
Bernese Mountain Dog
Black and Tan Coonhound*
Black Russian Terrier
Bloodhound
Blue Heeler
Border Collie
Border Terrier
Boston Terrier*
Bouvier des Flandres
Boxer*
Borzoi
Briard
Brittany Spaniel
Brussels Griffon
Bull Terrier*
Bullmastiff

C

Cairn Terrier
Canaan Dog
Cane Corso
Cardigan Welsh Corgi
Catahula Leopard Dog
Cavalier King Charles Spaniel
Chesapeake Bay Retriever
Chihuahua*
Chinook
Chow Chow
Clumber Spaniel
Cocker Spaniel
Collie

D

Dachshund*
Dalmatian*
Deerhound
Doberman Pinscher*

E

English Bulldog*
English Foxhound*
English Mastiff
English Setter
English Springer Spaniel
English Toy Spaniel
Eskimo Dog

F

Field Spaniel
Finnish Spitz
Flat-Coated Retriever
French Bulldog*
French Mastiff

G

German Shepherd
German Shorthaired Pointer*
German Wirehaired Pointer
Giant Schnauzer
Glen of Imaal Terrier
Golden Retriever
Gordon Setter
Great Dane
Great Pyrenees
Greater Swiss Mountain
Greyhound

H

Beagle-Harrier

I

Ibizan Hound*
Irish Setter
Irish Terrier
Irish Wolfhound
Italian Greyhound*

J

Jack Russell Terrier
Japanese Chin*
Japanese Spitz

K

Kai Dog
Keeshond
Kuvasz

L

Labrador Retriever
Lakeland Terrier
Leonberger
Lhasa Apso*

M

Manchester Terrier
Miniature Bull Terrier
Miniature Pinscher
Miniature Schnauzer
Munsterlander

N

Neapolitan Mastiff
Newfoundland
Norfolk Terrier
Norwegian Elkhound
Norwich Terrier
Nova Scotia Duck-Tolling Retriever

O

Old English Sheepdog
Otterhound

P

Papillion
Parson Jack Russell Terrier
Pekingese*
Pembroke Welsh Corgi
Petit Basset Griffon Vandéen
Pharaoh Hound*
Polish Lowland Sheepdog
Pomeranian
Pug

R

Rat Terrier
Rhodesian Ridgeback
Rottweiler

S

Saint Bernard
Saluki
Samoyed
Schipperke
Scottish Deerhound
Scottish Terrier
Sealyham Terrier
Shar Pei*
Shetland Sheepdog
Shiba Inu
Shih Tzu*
Siberian Husky
Silky Terrier*
Skye Terrier
Spinone Italian
Smooth Fox Terrier*
Staffordshire Bull Terrier*
Standard Schnauzer
Sussex Spaniel

T

Tibetan Mastiff
Tibetan Spaniel
Toy Fox Terrier*
Tibetan Terrier

V

Wyżeł węgierski

W

Weimaraner
Welsh Springer Spaniel
Welsh Terrier
West Highland White Terrier
Whippet
Wire Fox Terrier
Wirehaired Pointing Griffon


Jeśli rasa Twojego psa nie znajduje się powyżej zapoznaj się z rasami, dla których nie rekomendujemy narzędzi do wyczesywania podszerstka.

Podziel się artykułem ze znajomymi
Ponownie uruchom wyszukiwanie produktów?

Welkom bij 8in1 België / Bienvenue sur 8in1 Belgique