Search for products and advisories...

Za koje pasmine mačaka se preporučuje pribor za uklanjanje poddlake?

Neke pasmine imaju teksturu krzna koja se razlikuje između pojedinih mačaka. Ove su pasmine označene zvjezdicom (*). Ne linjaju se sve mačke ovih pasmina. Ako se vaša mačka linja, FURminator deShedding pribor je pogodan za vašu mačku.


Pasmine mačaka A-Z